Ensta ö

Ensta ös naturreservat i Stockholms län. Genrebild.

Ensta ö naturreservat är ett kommunalt reservat. Reservatet besår dels av Esta ö i sjön Uttran samt ett område på fastlandet direkt öster om ön. Här finner du äldre barr- och blandskogar.

Gammal barrskog

De centrala delarna av ön når drygt 20 meter över sjöytan. Ön är bevuxen med naturskogsartad barrskog. På moränjord växer en blandning av olikåldrig tall och gran. Hällmarkspartier domineras av tallskog av hög ålder. En mindre del av träden i barrskogen utgörs av spridda, grova aspar, björkar och sälgträd. I svackor och mellan höjder finns fuktig lövsumpskog och små alkärr. Fastlandsdelen domineras av en bergig sluttning ner mot sjön med olikåldrig blandskog.

Kalkpåverkad av grönsten

Skogsbete förekom på ön fram till 1930-talet. Jorden på ön är rik på kalk som kommer från förekomst av av grönsten. Kalken bidrar till en rik flora. Här finner du bland annat orkidéerna knärot, korallrot och rödsyssla.

Ändamålet med reservatet är att bevara ett naturskogsområde med dess djur- och växtliv.    

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda Ensta ös naturreservat finns regler som du måste följa. Mer information: Beslut och skötselplan Länk till annan webbplats.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Skyddat sedan: 1996

Storlek: 10,6 hektar

Karaktär: barrskog, blandskog, sjö

Kommun: Botkyrka

Markägare: Vretabergs gård AB

Förvaltare: Botkyrka kommun

Skyddsform: naturreservat

Hitta hit

Reservatet består av ön Ensta ö som är belägen i sjön Uttran, en kilometer sydost om Rönninge station.

Sök resa på SL - Storstockholms lokaltrafik Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss