Husby

Husby naturreservat i Stockholms län.

Husby naturreservat är en del av Uppsalaåsen. Åsen stupar brant mot öster, utefter hela den sidan finns tydliga strandvallar och strandterrasser.

Naturskog och klappersten

I norr finns en markerad västsluttning med enstaka vallar, terrasser och antydningar till mindre klapperstensfält. I söder är största delen barrskogsbevuxen, där skogen har ett botaniskt värde som naturskog.

Yngre järnåldern

Den nordvästra delen av reservatet ingår i ett större område med fornlämningar från yngre järnåldern. Strax norr om reservatet ligger storhögen Björn Järnsidas hög.

Storslagen utsikt

Terrängen är mestadels lättframkomlig och utsikten över vattnet till Svartsjölandet är storslagen.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda Husb naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att

 • förstöra eller skada fasta naturföremål eller ytbildning
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd, buskar och växter
 • medvetet störa djurlivet
 • ha okopplad hund eller katt
 • tälta eller ställa upp husvagn
 • elda
 • rida eller leda häst
 • framföra motordrivet fordon.

Läs de fullständiga föreskrifterna i beslutet för Husby naturreservat Länk till annan webbplats.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förStig Stig

Fakta

Skyddat sedan: 1986

Storlek: 20 hektar varav 0,6 hektar vatten

Karaktär: barrskog, kulturmiljö och geologisk formation

Kommun: Ekerö

Ägare: staten

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Hitta hit

Husbyområdet utgörs av en del av Uppsalaåsen.

Sök resa på SL -Storstockholms lokaltrafik Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss