Husby

Husby naturreservat i Stockholms län.

Husby naturreservat är en del av Uppsalaåsen. Åsen stupar brant mot öster, utefter hela den sidan finns tydliga strandvallar och strandterrasser.

Naturskog och klappersten

I norr finns en markerad västsluttning med enstaka vallar, terrasser och antydningar till mindre klapperstensfält. I söder är största delen barrskogsbevuxen, där skogen har ett botaniskt värde som naturskog.

Yngre järnåldern

Den nordvästra delen av reservatet ingår i ett större område med fornlämningar från yngre järnåldern. Strax norr om reservatet ligger storhögen Björn Järnsidas hög.

Storslagen utsikt

Terrängen är mestadels lättframkomlig och utsikten över vattnet till Svartsjölandet är storslagen.

Föreskrifter

För att skydda Husbys naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att

 • förstöra eller skada fasta naturföremål eller ytbildning
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd, buskar och växter
 • medvetet störa djurlivet
 • ha okopplad hund eller katt
 • tälta eller ställa upp husvagn
 • elda
 • rida eller leda häst
 • framföra motordrivet fordon.

Läs de fullständiga föreskrifterna Länk till annan webbplats.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Kollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Parkering Parkering
 • Stig Stig

Kontakt