Husby

Husby naturreservat i Stockholms län.

Husbyområdet utgörs av en del av Uppsalaåsen. Åsen stupar brant mot öster, utefter hela den sidan finns tydliga strandvallar och strandterrasser.

Naturskog och klappersten

I norr finns en markerad västsluttning med enstaka valar, terrasser och antydningar till mindre klapperstensfält. I söder är största delen barrskogsbevuxen, där skogen har ett botaniskt värde som naturskog.

Yngre järnåldern

Den nordvästra delen av reservatet ingår i ett större område med fornlämningar från yngre järnåldern. Strax norr om reservatet ligger storhögen Björn Järnsidas hög.

Storslagen utsikt

Terrängen är mestadels lättframkomlig och utsikten över vattnet till Svartsjölandet är storslagen.

Föreskrifter

För att skydda Husbys naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att

  • förstöra eller skada fasta naturföremål
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd, buskar och växter
  • medvetet störa djurlivet
  • ha okopplad hund eller katt
  • tälta eller ställa upp husvagn
  • elda
  • rida eller leda häst
  • framföra motordrivet fordon.

Läs de fullständiga föreskrifternaPDF

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 1986

Storlek: 20 hektar
varav land 20 hektar

Karaktär: skogsmark

Kommun: Ekerö

Ägare: Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Syftet med Husby naturreservat

Syftet är främst att bevara ett geologiskt skyddsvärt och kulturhistoriskt intressant åsavsnitt av Uppsalaåsen samt att bevara ett värdefullt strövområde för friluftslivet.