Gymmerholmen

Himlen speglar sig i vikens vatten. Gymmerholmens naturreservat i Stockholms län. Foto: Naturföretaget

Gymmerholmens naturreservat i Stockholms län. Foto: Naturföretaget

Gymmerholmens naturreservat omfattar södra delen av Gymmerholmen samt angränsande öar och skär.

Sjöfågelliv

Öarna är bergiga och har sparsam växtlighet. Området har ett rikt sjöfågelliv och vattenområdet är av stor betydelse för uppväxande ungfågelkullar.

Hamnvikar

Lämpliga hamnvikar finns vid sydvästra Gymmerholmen och södra Enkobben.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda Gymmerholmens naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att

  • medvetet störa djurlivet
  • förstöra eller skada fasta naturföremål
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar eller skada vegetationen i övrigt
  • medföra hund eller katt
  • tälta mer än två dygn
  • förtöja båt eller annan farkost mer än två dygn
  • framföra motordrivet fordon
  • elda
  • under tiden 1 april till 15 juli landstiga på öarna öster om Gymmerholmen eller uppehålla sig i närheten av dem på ett sätt som stör fågellivet.

Läs de fullständiga föreskrifterna i beslutet för Gymmerholmens naturreservat Länk till annan webbplats.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Skyddat sedan: 1974

Storlek: 36 hektar, varav 8 hektar land

Karaktär: skärgård, marina miljöer

Kommun: Värmdö

Markägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Hitta hit

Gymmerholmens naturreservat ligger 3 kilometer söder om Nämdö. Hit tar du dig lättast med egen båt.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss