Gymmerholmen

Gymmerholmens naturreservat i Stockholms län. Genrebild.

Gymmerholmens naturreservat omfattar södra delen av och angränsande öar och skär.

Sjöfågelliv

Öarna är bergbundna och har sparsam växtlighet. Området har ett rikt sjöfågelliv. Vattenområdet har betydelse för uppväxande ungfågelkullar.

Hamnvikar

Lämpliga hamnvikar finns vid sydvästra Gymmerholmen och södra Enkobben.

Föreskrifter

För att skydda Gymmerholmens naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att

  • medvetet störa djurlivet
  • förstöra eller skada fasta naturföremål
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar eller skada vegetationen i övrigt
  • medföra hund eller katt
  • tälta mer än två dygn
  • förtöja båt eller annan farkost mer än två dygn
  • framföra motordrivet fordon
  • elda
  • under tiden 1 april–15 juli landstiga på öarna öster om Gymmerholmen eller uppehålla sig i närheten av dem på ett sätt som stör fågellivet.

Läs de fullständiga föreskrifterna Länk till annan webbplats.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 1974

Storlek: 36 hektar
varav 8 hektar land

Karaktär: skärgård, marina miljöer

Kommun: Värmdö

Markägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat