Risk för gräsbrand i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Furusundsfjärden

Furusundsfjärdens naturreservat i Stockholms län. Foto: Bergslagsbild AB

I Furusundsfjärdens naturreservat finns spår av tidigare bosättning. De steniga stränderna erbjuder fina häckningsmiljöer för sjöfågel av olika arter.

Stormskadad skog

I det här området kan träd ha blåst ned efter stormen Alfrida i januari 2019.  Det kan hända att träd ligger eller hänger över stigar. Vi ber dig därför att vara försiktig när du rör dig i området. Passera inte under lutande träd och klättra inte på högar av fallna träd eller rotvältor. Det kan vara farligt.

Meddela gärna Länsstyrelsen om du ser träd som ligger eller hänger över stigar.

Öar och skär

Furusundsfjärdens naturreservat omfattar öarna Stor-Asken, Lill-Asken och Stumpen samt en handfull små öar och skär. Öarna är bevuxna med lövskog av främst al, lönn, ask, alm och asp samt hassel. Inslag av tall, gran och en finns också.

Spår av tidigare bosättning och sjöfågel

På Stor-Asken, som har spår av tidigare bosättning, växer en hassellund på flera hektar och där finns också rik förekomst av alm. Reservatets steniga stränder är dåligt lämpade för bad men erbjuder fina häckningsmiljöer för sjöfågel av olika arter.

Ändamålet med reservatet är att bevara ett oexploaterat område av innerskärgården av värde för friluftslivet samt att bibehålla öarnas särpräglade flora och fauna.                

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

 För att skydda Furusundsfjärdens naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att

  1. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
  2. gräva upp blommor eller avsiktligt skada markvegetationen (gräs-, moss- eller lavtäcket)
  3. medvetet störa djurlivet (t ex genom att klättra i boträd eller från nära håll fotografera fågelbo, lya, gryt eller liknande)
  4. medföra hund eller katt som ej är kopplad
  5. tälta mer än ett dygn
  6. för längre tid än ett dygn förankra båt vid samma strand på sådant sätt att andras möjlighet att utnyttja   värdefull båt- eller badplats försvåras
  7. göra upp eld
  8. på ett för andra störande sätt använda radioapparat, grammofon, bandspelare eller dylikt.  

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Skyddat sedan: 1974

Storlek: 373 hektar varav land 24 hektar

Karaktär: skärgård, marina miljöer, lövskog

Kommun: Norrtälje

Markägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Övrigt: Natura 2000-område Furusundsfjärden SE0110141

Hitta hit

Furusundsfjärdens naturreservat omfattar öarna Stor-Asken, Lill-Asken och Stumpen samt en handfull små öar och skär belägna tre kilometer nordost om Furusund.

Sök resa på SL - Storstockholms lokaltrafik Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm