Lina

Linas naturreservat i Stockholms län.

Lina naturreservat är ett kommunalt reservat. Linaområdet är ett populärt strövområde och utnyttjas också flitigt som exkursionslokal för Södertäljes skolor och Södertälje naturskola, som är belägen i området.

Urval av den sörmländska faunan

Området karaktäriseras av en stor variationsrikedom med barrskogar, hällmarker, lövskogar, sumpskogar, alkärr och kulturlandskap med hassellundar, åkrar, torrängar och hagmarker. Den skiftande miljön mellan kultur- och skogslandskap har givit upphov till en artrik flora och ett rikt urval av den sörmländska faunan.

Lersjöar med fågel

I området ligger Lina lersjöar, som utgörs av en vattenfylld före detta lertäkt och som tidigare har haft ett rikt fågelliv. I sjöarna finns bland annat svarthakedopping, sothöna, fiskmås, vigg, knipa och rörhöna.

Skydd mot igenväxning

Ändamålet med naturreservatet är att bevara och säkerställa ett värdefullt natur- och närströvområde. Syftet är vidare att återställa och hävda ängs- och hagmarkerna inom området samt att restaurera och skydda den tidigare rika fågellokalen Lina lersjöar mot igenväxning.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda Linas naturreservat finns regler du måste följa.

För mer information, se Södertälje kommuns webbplats Länk till annan webbplats.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förEldplats Eldplats
  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förStig Stig
  • Ikon förUtsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Skyddat sedan: 1992

Storlek: 311 hektar varav 7 hektar vatten

Karaktär: barrskog, sjö, odlingslandskap, kulturmiljö

Kommun: Södertälje kommun

Markägare: Södertälje kommun

Förvaltare: Södertälje kommun

Skyddsform: naturreservat

Övrigt: Natura 2000-område Lina SE0110164

Hitta hit

Lina naturreservat ligger ca 5,5 km nordväst om Södertälje centrum. Du som cyklar eller går kan ta mindre vägar längs Södertälje kanal. Närmaste busshållplats heter "Linavägen" och ligger i direkt anslutning till reservatet. Kommer du med bil finns parkeringar vid infarten till Mora torp (intill Enhörnaleden) och intill Linavägen.

Sök resa på SL -Storstockholms lokaltrafik Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss