Skötkobbarna

Blå himmel över klippor med gul lav, björkar, vass och gräs i Skötkobbarnas naturreservat. Foto: Länsstyrelsen 

Skötkobbarnas naturreservat i Stockholms län. Foto: Länsstyrelsen

Öarna i Skötkobbarnas naturreservat har betydelse som häckningsplats för sjöfågel. Reservatet består av två små öar i Nämdöfjärden.

Öarna består av hällmarker med sparsam vegetation samt några enstaka alar och krypande en.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda Skötkobbarnas naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att

  • förstöra eller skada fasta naturföremål
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar eller gräva upp växter, mossor eller lavar
  • medvetet störa djurlivet
  • ha okopplad hund eller katt
  • tälta mer än två dygn på samma plats
  • förankra båt på samma plats mer än ett dygn
  • göra upp eld
  • sätta upp plakat eller affischer.

De fullständiga föreskrifterna finns i beslutet för Skötkobbarnas naturreservat Länk till annan webbplats.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Skyddat sedan: 1973

Storlek: 3,8 hektar varav land 1 hektar

Karaktär: skärgård, marina miljöer

Kommun: Värmdö

Markägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Hitta hit

Skötkobbarnas naturreservat består av två små öar i Nämdöfjärden, cirka 2,5 kilometer sydväst om Runmarö. Hit tar man sig lättast med egen båt.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss