Skötkobbarna

Skötkobbarna naturreservat i Stockholms län. Genrebild.

Öarna i Skötkobbarnas naturreservat har betydelse som häckningsplats för sjöfågel. Reservatet består av två små öar i Nämdöfjärden.

Öarna består av hällmarker med sparsam vegetation samt några enstaka alar och krypande en.

Föreskrifter

För att skydda Skötkobbarnas naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att

  • förstöra eller skada fasta naturföremål
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar eller gräva upp växter, mossor eller lavar
  • medvetet störa djurlivet
  • ha okopplad hund eller katt
  • tälta mer än två dygn på samma plats
  • förankra båt på samma plats mer än ett dygn
  • göra upp eld
  • sätta upp plakat eller affisher.

Läs de fullständiga föreskrifternaPDF

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 1973

Storlek: 10 hektar
varav land 3,8 hektar

Karaktär: ö

Kommun: Värmdö

Markägare: enskild

Förvaltare: Skärgårdsstiftelsen

Skyddsform: naturreservat

Syftet med Skötkobbarna naturreservat

Syftet är att reservatet skall vara att bevara öarna som häckningsplats för sjöfåglar, men fria från bebyggelse och andra anläggningar.