Risk för skogsbrand i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Svartkällsskogen

Svartkällsskogens naturreservat i Stockholms län. Genrebild.

Svartkällsskogens naturreservat är ett kommunalt reservat. I reservatet har Lilla skogssjön sitt utlopp i Uringeån där det finns havsöring.

Mossor, lavar och svamp

Reservatet består av artrik varierad blandskog. Skogsområdet har en hög luftfuktighet eftersom skogen gränsar till sjön och Uringeån och dessutom innehåller flera våtmarker. Den höga luftfuktigheten och kontinuiteten av skog gynnar bland annat olika arter av mossor, lavar och svampar. Flera rödlistade arter har påträffats i reservatet.

Havsöring i Uringeån

Uringeån är ett meandrande vattendrag som har höga naturvärden. Ån är en gren i Kagghamraåns vattensystem som är ett viktigt reproduktionsområde för den naturliga lokala stammen av havsöring. Hela Uringeån är klassat som riksintresse för naturvården.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda Svartkällsskogens naturreservat finns regler du måste följa. För mer information, se Botkyrka kommun Länk till annan webbplats..

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förStig Stig

Fakta

Skyddat sedan: 2013

Storlek: 38 hektar

Karaktär: barrskog, blandskog, vattendrag

Kommun: Botkyrka

Markägare: privata

Förvaltare: Botkyrka kommun

Skyddsform: naturreservat

Hitta hit

Området ligger öster om Stora Uringe i Botkyrka kommun. Vandringsleden i området kan du nå via en markerad anslutningsled från parkeringsplatsen utmed väg 257 söder om naturreservatet

Sök resa på SL, Storstockholms lokaltrafik Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss