Svartkällsskogen

Svartkällsskogens naturreservat i Stockholms län. Genrebild.

Svartkällsskogens naturreservat är ett kommunalt reservat. I reservatet har Lilla skogssjön sitt utlopp i Uringeån där det finns havsöring.

Mossor, lavar och svamp

Reservatet består av artrik varierad blandskog. Skogsområdet har en hög luftfuktighet eftersom skogen gränsar till sjön och Uringeån och dessutom innehåller flera våtmarker. Den höga luftfuktigheten och kontinuiteten av skog gynnar bland annat olika arter av mossor, lavar och svampar. Flera rödlistade arter har påträffats i reservatet.

Havsöring i Uringeån

Uringeån är ett meandrande vattendrag som har höga naturvärden. Ån är en gren i Kagghamraåns vattensystem som är ett viktigt reproduktionsområde för den naturliga lokala stammen av havsöring. Hela Uringeån är klassat som riksintresse för naturvården.

Föreskrifter

För att skydda Svartkällsskogens naturreservat finns regler du måste följa. För mer information, se Botkyrka kommun Länk till annan webbplats..

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Stig Stig

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 2013

Storlek: 38 hektar

Karaktär: barrskog, blandskog, vattendrag

Kommun: Botkyrka

Markägare: privata

Förvaltare: Botkyrka kommun

Skyddsform: naturreservat