Vindalsö

Vindalsö naturreservat i Stockholms län. Genrebild.

Naturreservatet består av delar av Vindalsö, Skötkobben, Smultrongrunden samt hela Stobbkobben ostnordost om Rundmarö

Reservatet ligger nära Sandhamn i Stockholms skärgård och är skyddat för att bevara en vacker del av mellanskärgårdens natur.

Föreskrifter

För att skydda Vindalsö naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att:

  • förstöra eller skada fasta naturföremål
  • gräva upp blommor och skada markvegetationen
  • medvetet störa djurlivet
  • ha okopplad hund
  • tälta mer än två dygn
  • göra upp eld
  • på ett störande sätt använda musikinstrument, musikanläggning eller liknande.

Läs de fullständiga föreskrifterna Länk till annan webbplats.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 1969

Storlek: 2,5 hektar

Karaktär: skärgård

Kommun: Värmdö

Markägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat