Vindalsö

Vindalsö naturreservat i Stockholms län. Genrebild.

Naturreservatet består av flera små områden och öar ostnordost om Runmarö.

Reservatet ligger nära Sandhamn i Stockholms skärgård.

Föreskrifter

För att skydda Vindalsös naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att

  • förstöra eller skada fasta naturföremål
  • plocka blommor och skada markvegetationen
  • medvetet störa djurlivet
  • ha okopplad hund
  • tälta mer än två dygn
  • göra upp eld
  • föra oljud så att det stör andra.

Läs de fullständiga föreskrifternaPDF

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 1969

Storlek: 2,5 hektar

Karaktär: ö

Kommun: Värmdö

Markägare: Enskild

Förvaltare: Skärgårdsstiftelsen

Skyddsform: naturreservat

Syftet med Vindalsö naturreservat

Syftet är att säkra ett för allmänhetens friluftsliv värdefullt område samt att bibehålla ett vackert avsnitt av mellanskärgårdens natur.