Risk för skogsbrand i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Karlsdalsmossen

Karlsdalsmossens naturreservat i Stockholms län.

I Karlsdalsmossens naturreservat finns naturskogsstrukturer med gamla träd och död ved i olika former som har stor betydelse för många specialiserade och ovanliga växter och djur.

Varning!

Reservatet har spridda angrepp av granbarkborre. Det medför att det finns en hel del döda stående granar i skogen och längs stigarna.

Granarna kan falla plötsligt och utan förvarning. Ha uppsikt och undvik att besöka reservatet när det blåser!

Höga naturvärden

Naturreservatet Karlsdalsmossen - våtmarker och barrskogar som omger den lilla Långsjön norr om Erken.

Områdets höga naturvärden utgörs av att det är ett större sammanhängande skogs- och våtmarksområde med gammal skog på fuktig till blöt mark, sumpskogar och på frisk till torr mark.

Äldre skog och öppen mosse

Merparten av skogen är äldre naturskog med inslag av al, asp och björk. Några rena lövträdsbestånd finns i form av mindre lövsumpskogar. Omkring en tredjedel av naturreservatet utgörs av sumpskog, öppen våtmark, mosse eller kärr. Karlsdalsmossen är en öppen mosse som successivt övergår i skogbevuxen myr.

Karlsdalsmossens naturreservat är en utvidgning av det tidigare naturreservatet Långsjöns domänreservat.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda Karlsdalsmossens naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att:

  1. borra, hacka, spränga, rista, gräva, måla eller på något sätt skada berg, jord eller sten
  2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar
  3. gräva upp växter som ris, örter, gräs eller ta bort lavar, mossor eller vedlevande svampar
  4. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förStig Stig

Fakta

Skyddat sedan: 2011

Storlek: 120 hektar, varav vatten 5,6 hektar

Karaktär: barrskog, sjö och våtmark

Kommun: Norrtälje

Markägare: Sveaskog AB

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Hitta hit

Från Erkenvägen, som går längs Erkens norra strand, kör norrut på Aspövägen. Vid skogsbilvägens slut finns en enkel vändplan och informationsskylt.

Närmaste busshållplatser är Jersö vägskäl på Norrtäljevägen/väg 76, cirka 6,5 km promenad från reservatet, eller Lohärads vägskäl västra på Roslagsvägen/väg 280, cirka 9 km promenad från reservatet.

Sök resa på SL - Storstockholms lokaltrafik Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss