Risk för skogsbrand i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Hamnskogen-Eriksberg

Hamnskogen-Eriksbergs naturreservat i Stockholms län. Genrebild.

Hamnskogen-Eriksbergs naturreservat är ett kommunalt reservat som omfattar cirka 35 hektar skärgårdsnatur, i huvudsak skog.

Fin utsikt över vatten

Hamnskogen-Eriksberg är från friluftsliv- och rekreationssynpunkt ett mycket värdefullt område på grund av det tätortsnära läget och det variationsrika skogslandskapet. Områdets variation med tät och öppnare skog och vida utblickar över fjärdar ger stora upplevelsevärden.

Naturmiljön har höga värden, både i ett kommunalt och regionalt perspektiv. Området ligger på Östra Djurö och omfattar förutom Hamnskogen och Eriksberg även Svinholmen och Gärdsudden. Områdets stränder vetter mot Djurhamn och Kanholmsfjärden.

Kulturhistoriska lämningar och undervattensmiljö

Syftet med naturreservatet är att bevara biologisk mångfald och värdefulla naturmiljöer genom att skapa ett långsiktigt skydd för en sammanhängande äldre naturskog och skärgårdsnaturskog och dess skyddsvärda växt- och djurliv. De arter som är beroende av skog som lämnas för fri utveckling ska bevaras.

Likaså ska strändernas och undervattensmiljöns höga naturvärden och de arter som är knutna till sten- och klippstränder samt grunda hårdbottnar bevaras. Även kulturhistoriska lämningar knutna till området och undervattensmiljön ska skyddas.

Syftet är också att tillgodose behov av områden för friluftslivet genom att bevara tätortsnära naturmark med värden för friluftsliv och rekreation. Området ska erbjuda goda pedagogiska möjligheter för kunskapsinhämtning om natur och kultur.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda Hamnskogen-Eriksbergs naturreservat finns regler som du måste följa.

Föreskrifter för Hamnskogen-Eriksbergs naturreservat, Värmdö kommun Länk till annan webbplats.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förRastplats Rastplats
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Skyddat sedan: 2016

Storlek: 35 hektar varav 30 hektar land

Karaktär: Skärgård, barrskog, lövskog

Kommun: Värmdö

Markägare: Värmdö kommun

Förvaltare: Värmdö kommun

Skyddsform: naturreservat

Hitta hit

Naturreservatet ligger på Östra Djurö, cirka 500 meter öster om Björkås centrum. Förutom Eriksbergs skogsområde omfattar reservatet även Svinholmen och Gärdsudden

De går att ta sig hit med buss från Gustavsbergs centrum och från Slussen. De som besöker reservatet med bil kan parkera i Björkås eller på två mindre parkeringar, en i början på reservatet och en vid Va-verket.

Sök resa, SL Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss