• Eldningsförbud utfärdat i Stockholms län

    Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med klockan 18:00 den 11 maj 2023. Förbudet gäller tillsvidare. There is a fire ban in Stockholm County from 6 pm on May 11 2023, which will apply until further notice.

Aktuella varningsmeddelanden i Stockholms länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Näsudden

Näsuddens naturreservat i Stockholms län. Genrebild.

Näsuddens naturreservat är ett kommunalt reservat. Halvön är en vacker del av innerskärgården med sitt värdefulla kulturarv och spännande djur- och växtvärld.

Vattenområden och skär

Näsuddens naturreservat består av en halvö omgiven av Täljöviken/Svinningeviken åt väster och Tunafjärden åt nordost. Till reservatet hör även vattenområden i vikarna, samt ett mindre skär, Vimparen mellan Näsudden och Svinninge.

Två öar blir snart en

Näsudden består av två delar, Kristenholmen i norr och Gästholmen i söder. Ursprungligen var det två separata öar, men idag kan man tack vare landhöjningen nå Gästholmen via ett låglänt parti med strandäng.

Stränder

Naturen består av hällmarkstallskog på höjderna och lundartad blandlövskog med öppnare partier från tidigare åker- och slåtterbruk i lägre liggande partier. Stora delar av reservatet är klassat som nyckelbiotop av Skogsstyrelsen med sin lövskogslund och betade skog ute på udden. Här finns även strandängar utmed Täljövikens och Tunafjärdens stränder. Reservatet betas av får och nötboskap.

Omväxlande och vacker

Reservatets huvudsakliga syfte är att bibehålla och utveckla en omväxlande och vacker del av innerskärgården med dess värdefulla kulturarv, djur- och växtvärld samt att säkerställa ett tätortsnära naturområde som är av väsentlig betydelse för allmänhetens friluftsliv i Österåkers kommun. Syftet är vidare att tillgängliggöra, visa och vårda områdets kulturvärden och skönhetsvärden genom att hålla det historiska landskapet öppet.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda Näsuddens naturreservat finns regler du måste följa. Mer information: Beslut Näsuddens naturreservat Länk till annan webbplats.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Skyddat sedan: 2010

Storlek: 73 hektar varav land 27

Karaktär: Skärgård, blandskog, ängs-och betesmark

Kommun: Österåkers kommun

Markägare: Föreningen LO:s Folkhögskola Runö

Förvaltare: Österåkers kommun

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Näsudden ligger i Stockholms inre skärgård och består av en halvö omgiven av Täljöviken/Svinningeviken åt väster och Tunafjärden åt nordost.

Sök resa på SL -Storstockholms lokaltrafik Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm