• Eldningsförbud utfärdat i Stockholms län

  Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med klockan 18:00 den 11 maj 2023. Förbudet gäller tillsvidare. There is a fire ban in Stockholm County from 6 pm on May 11 2023, which will apply until further notice.

Aktuella varningsmeddelanden i Stockholms länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Stora Alsjön

Stora Alsjöns naturreservat i Stockholms län.

Ge dig ut på en härlig promenad i skogen förbi en sjö med vackra näckrosor. Ta med en picknick och njut av utsikten från klipporna eller från halvön ute i sjön. Det har brunnit i reservatet och spår efter branden finner du längs vägen.

Stökigt arbete

Vi vill uppmärksamma besökare till Stora Alsjöns naturreservat om stökigt arbete vid rastplatsen intill Stora Alsjön. Ett vindskydd för övernattning håller på att byggas, och kommer vara klart i mars. Vi ber er ha överseende med detta.

Fin gammal skog

Här finns skog som till stor del fått vara orörd, en myr och en stark känsla av vildmark bland alla mäktiga gamla träd. Skogen är till största delen gammal naturskog som inte har påverkats av modernt skogsbruk.

Rödlistade arter och rara växter

Därför finns många växt- och djurarter som bara finns i skogar där det finns rikligt med död ved och gamla grova träd. I skogarna finns en stor mängd rödlistade arter, särskilt många ovanliga svampar.

Fem sjöar i reservatet

I reservatet ligger också de näringsfattiga sjöarna Stora Alsjön, Lilla Alsjön och Lilla Horssjön samt del av sjöarna Stora Horssjön och Trönsjön. Området är av stort värde för friluftslivet och erbjuder fina möjligheter till vandringar och naturupplevelser.

Mer information på Naturkartan.se eller app

Stora Alsjön naturreservat finner du också på Naturkartan Stora Alsjön. Länk till annan webbplats. Den går även att ladda ner som en app.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda Stora Alsjöns naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att:

 1. gräva, hacka, spränga eller på annat sätt skada berg, jord eller sten
 2. fälla eller skada levande eller döda träd och buskar eller ta bort död ved
 3. gräva upp växter som ris, örter, gräs, mossor eller lavar eller ta bort vedlevande svampar. Det är tillåtet att plocka blommor, bär och matsvamp
 4. elda annat än på anvisad plats
 5. framföra motordrivet fordon utanför väg.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Skyddat sedan: 2008

Storlek: 248 hektar, varav land 232 hektar

Karaktär: Sjö, barrskog, våtmark

Kommun: Södertälje

Markägare: staten

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Övrigt: Natura 2000-område Stora Alsjön SE0110161

Hitta hit

Reservatet ligger ca 8 km väster om Järna. Parkeringsplats invid reservatet nås från Molstabergsvägen väster om reservatet.

Sök resa på SL -Storstockholms lokaltrafik Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm