Risk för skogsbrand i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Stora Alsjön

Utsikt över Stora Alsjön. På en udde står en rastbänk. Foto: Länsstyrelsen

Stora Alsjöns naturreservat i Stockholms län. Foto: Länsstyrelsen

Ge dig ut på en härlig promenad i skogen förbi en sjö med vackra näckrosor. Ta med en picknick och njut av utsikten från klipporna eller från halvön ute i sjön. Det har brunnit i reservatet och spår efter branden finner du längs vägen.

Fin gammal skog

Här finns skog som till stor del fått vara orörd, en myr och en stark känsla av vildmark bland alla mäktiga gamla träd. Skogen är till största delen gammal naturskog som inte har påverkats av modernt skogsbruk.

Rödlistade arter och rara växter

Därför finns många växt- och djurarter som bara finns i skogar där det finns rikligt med död ved och gamla grova träd. I skogarna finns en stor mängd rödlistade arter, särskilt många ovanliga svampar.

Fem sjöar i reservatet

I reservatet ligger också de näringsfattiga sjöarna Stora Alsjön, Lilla Alsjön och Lilla Horssjön samt del av sjöarna Stora Horssjön och Trönsjön. Området är av stort värde för friluftslivet och erbjuder fina möjligheter till vandringar och naturupplevelser. Det finns många fina utkikspunkter samt två rastplatser med vindskydd och eldstad.

Mer information på Naturkartan.se eller app

Stora Alsjön naturreservat finner du också på Naturkartan Stora Alsjön. Länk till annan webbplats. Den går även att ladda ner som en app.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda Stora Alsjöns naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att:

  1. gräva, hacka, spränga eller på annat sätt skada berg, jord eller sten
  2. fälla eller skada levande eller döda träd och buskar eller ta bort död ved
  3. gräva upp växter som ris, örter, gräs, mossor eller lavar eller ta bort vedlevande svampar. Det är tillåtet att plocka blommor, bär och matsvamp
  4. elda annat än på anvisad plats
  5. framföra motordrivet fordon utanför väg.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förEldplats Eldplats
  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Skyddat sedan: 2008

Storlek: 248 hektar, varav land 232 hektar

Karaktär: Sjö, barrskog, våtmark

Kommun: Södertälje

Markägare: staten

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Övrigt: Natura 2000-område Stora Alsjön SE0110161

Hitta hit

Reservatet ligger ca 8 km väster om Järna. Parkeringsplats invid reservatet nås från Molstabergsvägen väster om reservatet.

Du kan också vandra hit. Sörmlandsleden etapp 12 Vattgruvan - Yngsviken passerar genom naturreservatet.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss