Stora Alsjön

Stora Alsjöns naturreservat i Stockholms län.

Ge dig ut på en härlig promenad i skogen förbi en sjö med vackra näckrosor. Ta med en picknick och njut av utsikten från klipporna eller från halvön ute i sjön. Det har brunnit i reservatet och spår efter branden finner du längs vägen.

Fin gammal skog

Här finns skog som till stor del fått vara orörd, en myr och en stark känsla av vildmark bland alla mäktiga gamla träd. Skogen är till största delen gammal naturskog som inte har påverkats av modernt skogsbruk.

Rödlistade arter och rara växter

Därför finns många växt- och djurarter som bara finns i skogar där det finns rikligt med död ved och gamla grova träd. I skogarna finns en stor mängd rödlistade arter, särskilt många ovanliga svampar.

Fem sjöar i reservatet

I reservatet ligger också de näringsfattiga sjöarna Stora Alsjön, Lilla Alsjön och Lilla Horssjön samt del av sjöarna Stora Horssjön och Trönsjön. Området är av stort värde för friluftslivet och erbjuder fina möjligheter till vandringar och naturupplevelser.

Mer information på Naturkartan.se eller app

Stora Alsjön naturreservat finner du också på Naturkartan Stora Alsjön. Länk till annan webbplats. Den går även att ladda ner som en app.

Föreskrifter

För att skydda Stora Alsjöns naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att:

  1. gräva, hacka, spränga eller på annat sätt skada berg, jord eller sten
  2. fälla eller skada levande eller döda träd och buskar eller ta bort död ved
  3. gräva upp växter som ris, örter, gräs, mossor eller lavar eller ta bort vedlevande svampar. Det är tillåtet att plocka blommor, bär och matsvamp
  4. elda annat än på anvisad plats
  5. framföra motordrivet fordon utanför väg.

Serviceinformation

  • Eldplats Eldplats
  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 2008

Storlek: 248 hektar
varav land 232 hektar

Karaktär: Sjö, barrskog, våtmark

Kommun: Södertälje

Markägare: staten

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Övrigt: Natura 2000-område Stora Alsjön SE0110161