Korshamn

Korshamn

Korshamn naturreservat i Stockholms län.

Korshamn är ett litet reservat längst ut på Malmaöns nordspets. Reservatet är bildat för att skydda de geologiskt intressanta jättegrytorna i området, som bildades under senaste istiden.

Jättegrytor

I reservatet finns ett flertal jättegrytor varav den största mäter hela 6 meter i diameter. Runt denna och i strandkanten finns flera mindre jättegrytor. Även utanför reservatet finns ett flertal jättegrytor som bildades vid slutet av den senaste istiden, när inlandsisen smälte undan. Virvlar i smältvattnet satte sten och grus i rörelse med sådan kraft att djupa grytor svarvades ut i berggrunden.

Vegetationen i reservatet består av tall- och granskog.

Korshamn i Naturkartan

Mer information om att besöka naturreservatet Korshamn finns i Naturkartan. Naturkartan går även att ladda ner som app.

Naturkartan Korshamn Länk till annan webbplats.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda Korshamns naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att

  • förstöra eller skada fasta naturföremål eller ytbildning
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar eller skada vegetationen i övrigt
  • medvetet störa djurlivet
  • elda
  • sätta upp affisch, skylt eller liknande.

Läs de fullständiga föreskrifterna i beslutet för Korshamns naturreservat Länk till annan webbplats.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Skyddat sedan: 1962

Storlek: 1,3 hektar

Karaktär: barrskog, geologisk formation, skärgård

Kommun: Värmdö

Markägare: staten

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Hitta hit

Korshamns naturreservat ligger på en udde på den nordligaste spetsen av Korshamnshalvön på Fågelbrolandet med Nämdöfjärden i öster.

Buss från Slussen. Närmaste busshållplats är Malma kvarn, knappt 4 km promenad från reservatsgränsen. Från parkeringen går vägen längs en vacker promenadstig.

Sök resa på SL -Storstockholms lokaltrafik Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss