Korshamn

Korshamn

Korshamn naturreservat i Stockholms län.


I reservatet finns ett flertal jättegrytor varav den största mäter hela 6 meter i diameter. Runt denna och i strandkanten finns flera mindre jättegrytor. Även utanför reservatet finns ett flertal jättegrytor som bildades vid slutet av den senaste istiden, när inlandsisen smälte undan. Virvlar i smältvattnet satte sten och grus i rörelse med sådan kraft att djupa grytor svarvades ut i berggrunden.

Vegetationen i reservatet består av tall- och granskog.

Föreskrifter

För att skydda Korshamns naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att

  • förstöra eller skada fasta naturföremål
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar eller skada vegetationen i övrigt
  • medvetet störa djurlivet
  • elda
  • sätta upp affisch, skylt eller liknande.

Läs de fullständiga föreskrifternaPDF

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 1962

Storlek: 1,3 hektar
varav land 1,3 hektar

karaktär: barrskog, kust och hav

Kommun: Värmdö

Markägare: Fortifikationsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Syftet med Korshamn naturreservat

Syftet är att bevara de geologiskt intressanta objekten, främst jättegrytorna, samt att sköta och vårda området på ett sådant sätt att de geologiska objekten kan beskådas av allmänheten.