Aktuella varningsmeddelanden i Stockholms länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Rösjöskogen

Rösjöskogens naturreservat i Stockholms län. Genrebild.

Rösjöskogens naturreservat är ett kommunalt reservat och populärt friluftsområde. Här finns vandringsleder, skidspår och badplats. Vid Kolartorp finns eldplats och Rösjöbadet gränsar till området.

Camping och bollplaner

Rösjöskogens naturreservat är ett av tre större grönområden i Sollentuna. Det är ett populärt friluftsområde med möjlighet till många aktiviteter.

Det kommunala Rösjöskogens naturreservat ligger i en Stockholmstraktens gröna kilar, Rösjökilen. Reservatet är ett populärt friluftsområde med motionsspår, badplats, camping och bollplaner.

Olika skogstyper

Rösjöskogen är som namnet antyder till största delen skogsmark kring Rösjön. Här finns olika skogstyper, till exempel tallskog, granskog och sumpskogar. I den nordöstra och östra delen av reservatet finns områden med ädellövskog, lundar och örtrika blandskogar. Ett kulturlandskap med öppna betesmarker finns vid Södersätra.

Boplatser från bronsåldern

Området kring Rösjön har varit bebott sedan bronsåldern och är värdefullt ur kulturhistorisk synpunkt. Vid norra delen av sjön finns till exempel spår av bosättningar från bronsåldern.

Mer om Rösjöbadet

Här finns:

  • Spår för längdskidåkning
  • Vandringsleder och stigar.
  • Eldplats vid Kolartorp.
  • Rösjö camping gränsar till området.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda Rösjöskogens naturreservat finns regler du måste följa. Mer information, se Sollentuna kommun Länk till annan webbplats..

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förEldplats Eldplats
  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
  • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
  • Ikon förSkidled Skidled
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Skyddat sedan: 2010

Storlek: 206 hektar varav land 183 hektar

Karaktär: blandskog, sjö och odlingslandskap

Kommun: Sollentuna

Markägare: Sollentuna kommun

Förvaltare: Sollentuna kommun

Skyddsform: naturreservat

Hitta hit

Reservatet ligger i östra delen av Sollentuna kommun på gränsen mot Täby och Danderyds kommuner.

Det går att ta sig kollektivt till Rösjöskogens södra del med buss mot Arning från Sollentuna station, kliv av vid Rösjön.

Från Södersätra, Edsberg, Sjöberg och Skarpäng finns flera promenadvägar in i reservatet. I Södersätra, sportfältet, Skarpäng och vid Rösjö Camping finns parkeringsplatser.

Sök resa på SL, Storstockholms lokaltrafik Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss