Rösjöskogen

Rösjöskogens naturreservat i Stockholms län. Genrebild.

Rösjöskogens naturreservat är ett kommunalt reservat. Här finns vandringsleder, skidspår och badplats. Vid Kolartorp finns eldplats och Rösjöbadet gränsar till området.

Camping och bollplaner

Rösjöskogens naturreservat är ett av tre större grönområden i Sollentuna. Det är ett populärt friluftsområde med möjlighet till många aktiviteter.

Det kommunala Rösjöskogens naturreservat ligger i en Stockholmstraktens gröna kilar, Rösjökilen. Reservatet är ett populärt friluftsområde med motionsspår, badplats, camping och bollplaner.

Olika skogstyper

Rösjöskogen är som namnet antyder till största delen skogsmark kring Rösjön. Här finns olika skogstyper, till exempel tallskog, granskog och sumpskogar. I den nordöstra och östra delen av reservatet finns områden med ädellövskog, lundar och örtrika blandskogar. Ett kulturlandskap med öppna betesmarker finns vid Södersätra.

Boplatser från bronsåldern

Området kring Rösjön har varit bebott sedan bronsåldern och är värdefullt ur kulturhistorisk synpunkt. Vid norra delen av sjön finns till exempel spår av bosättningar från bronsåldern.

Mer om Rösjöbadet

Här finns:

  • Spår för längdskidåkning
  • Vandringsleder och stigar.
  • Eldplats vid Kolartorp.
  • Rösjö camping gränsar till området.

Föreskrifter

För att skydda Rösjöskogens naturreservat finns regler du måste följa. Mer information, se Sollentuna kommunlänk till annan webbplats.

Serviceinformation

  • Bad/badplats Bad/badplats
  • Eldplats Eldplats
  • Kollektivtrafik Kollektivtrafik
  • Skidled Skidled
  • Tältplats Tältplats
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Rösjöskogens naturreservat är ett kommunalt reservat.
Mer information, se Sollentuna kommunlänk till annan webbplats.