Långviksträsk

Långviksträsk naturreservat i Stockholms län.

Passa på! I slutet av sommaren lyser hjortronen som gula juveler i myrkanten. Sjön Långviksträsk omges av kärr och myrarna hör till de största och mest orörda i länet. Vildmarkskänslan är stark. Från berget söder om sjön har du fin utsikt.

Paradis för hackspetten och utsikt över sjön för dig

Här finns myrarna Stormossen och Gjusmossen, med omgivande skogar. I mitten av området finner du sjön Långviksträsket. Från berget söder om sjön har du fin utsikt över sjön och landskapet.

Smyg in i vildmarken

Skogen har kunnat växa fritt utan avverkningar i över 100 år, och utvecklas och förändras ständigt. När gamla träd dör får de stå kvar – ett paradis för skalbaggar och hackspettar.

Trots att bebyggelsen är nära finns känslan av vildmark när du kommer in i reservatet. En betydande del av skogen är över 100 år gammal och helt opåverkad av storskaligt skogsbruk. Här finns till exempel god tillgång på död ved, spår efter skogsbrand som är fin grogrund för många arter.

Myren är skyddad

Myren ingår olika våtmarkstyper som mjukmattekärr, tallmossar och blandmyrar och hör till de största och mest orörda i regionen. Myren ingår i den nationella myrskyddsplanen liksom i nätverket Natura 2000.

Mer information på Naturkartan.se eller app

Långviksträsk naturreservat finner du också på Naturkartan Långviksträsk Länk till annan webbplats.. Den går även att ladda ner som en app.

Föreskrifter

För att skydda Långviksträsks naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att

  1. gräva, hacka, spränga eller på annat sätt skada berg, jord eller sten
  2. fälla eller skada levande eller döda träd och buskar eller ta bort död ved
  3. gräva upp växter som ris, örter, gräs, mossor eller lavar eller ta bort vedlevande svampar. Det är tillåtet att plocka blommor, bär och matsvamp
  4. medföra okopplad hund
  5. elda annat än på anvisad plats
  6. tälta mer än två dygn i följd
  7. framföra motordrivet fordon utanför väg.

Serviceinformation

  • Parkering Parkering
  • Stig Stig
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 2009

Storlek: 313 hektar
varav land 307 hektar.

Karaktär: barrskog, sjö och våtmark

Kommun: Värmdö

Markägare: privat, staten

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Övrigt: Natura 2000-område Långviksträsk SE0110168