Risk för gräsbrand i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Gladöskogen

Gladöskogens naturreservat i Stockholms län. Genrebild.

Gladöskogens naturreservat är ett kommunalt reservat. Här är ett fuktigt mikroklimat, varierad trädsammansättning och åldersfördelning. Området är rikt på rödlistade arter och signalarter som indikerar värdefull skog.

Blandskogsområde

Gladöskogen är ett kuperat skogsområde med rik biologisk mångfald. Reservatet består av ett större blandskogsområde med flera mindre hällmarkspartier. Flera mindre albestånd förekommer i hela området. Reservatet gränsar till Orlångens och Flemingsbergsskogens naturreservat.

Biologisk mångfald

Ändamålet med reservatet är att bevara ett skogsområde av stort värde för den biologiska mångfalden. Syftet är vidare att bevara områdets värden för det rörliga friluftslivet i den mån naturvårdens intressen inte skadas.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda Gladöskogens naturreservat finns regler som du måste följa.

I reservat är det förbjudet att:

  1. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning genom att borra, rista, hacka, spränga eller måla
  2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar samt att skada vegetationen i övrigt genom att gräva upp växter såsom ris, örter, mossor eller lavar eller bortta vedlevande svampar
  3. störa djurlivet t.ex. genom att klättra i boträd, fånga eller döda däggdjur, fåglar, kräl- och groddjur
  4. tälta mer än två dygn i följd på samma plats
  5. göra upp eld på berghällar och klippor
  6. anbringa tavla, plakat, affisch, skylt eller därmed jämförlig anordning.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förRidled Ridled
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Skyddat sedan: 1998

Storlek: 22,5 hektar

Karaktär: blandskog, ädellövskog och ängs- och betesmark

Kommun: Huddinge

Markägare: Huddinge kommun

Förvaltare: Huddinge kommun

Skyddsform: naturreservat

Hitta hit

Gladöskogens naturreservat är beläget 4 kilometer söder om Huddinge centrum.

Sök resa på SL -Storstockholms lokaltrafik Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss