Ålö-Rånö

Ålö-Rånös naturreservat i Stockholms län.

Ströva, cykla och fiska med fiskekort i Ålö-Rånös naturreservat. Besök vackra hällmarstallskogar, det gamla odlingslandskapet, dramatiska klippor eller fantastiska sandstränder. Fina badmöjligheter finns på flera platser.

Sand- och klippstränder

Naturreservatet omfattar öarna Ålö och Rånö med omgivande öar och marina miljöer. Naturen på öarna domineras av skogsmark men här finns också ett vackert odlingslandskap. Stränderna är omväxlande med både branta klippor och flacka sandstränder mot havet i öster. Storsand på Ålö anses vara en av Stockholms skärgårds finaste sandstränder.

Fina skogar och artrik flora

Öarnas skogsmark består till stor del hällmarkstallskogar. På såväl Ålö och Rånö finns inslag av odlingslandskap och jordbruket har historiskt haft stor betydelse för försörjningen. Inslaget av kalk i berggrunden på Ålö ger förutsättningar för en artrik flora i både skog och odlingslandskap. En relativt stor andel av Ålös skogar har höga naturvärden och kalkhällarna på Ålö är bland de blomrikaste i skärgården.

Värdefulla marina miljöer

I reservatet är även de marina miljöerna skyddade eftersom de är förhållande vis opåverkade med en stor variation av marina naturtyper, rik på grunda bottnar som är viktiga för det marina djur- och växtlivet.

Besök Ålö-Rånö naturreservat

 • Rånö har fina klippstränder samt några mindre sandstränder. Längs Ålös östra strand finns flera fina sandstränder såsom Storsand.
 • På båda öarna finns fina grusvägar och stigar att vandra längs.
 • Flera fina naturhamnar finns både på Rånö och Ålö.
 • Fiske med handredskap får bedrivas fritt. TDA-fiske kräver fiskekort. OBS! Fiskeförbud råder i Ryssviken-Byviken-Alsundet 1/4-15/6.
 • Torrdass finns bland annat i Skutviken och Ernviken på Rånö samt vid ångbåtsbryggan och Storsand på Ålö.
 • Rånö stugby och Tymarsstugan på Ålö förmedlas via Rånö stuguthyrning. Privatstugor på Ålö förmedlas via Utö turistbyrå.
 • Rånö camping.
 • Restaurang Rånökällan samt Båtshaket.
 • Cykeluthyrning finns vid Gruvbryggan på Utö.
 • Torrdass finns vid ångbåtsbryggan på Ålö. samt vid Ernviken på Rånö.

Föreskrifter

För att skydda Ålö-Rånös naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att:

 1. gräva, hacka, borra, spränga, rista, måla eller på annat sätt skada berg, jord eller sten
 2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar eller gräva upp växter
 3. medföra hund som inte är kopplad
 4. elda annat än på anvisad plats
 5. tälta mer än två dygn i följd, annat än på anvisad plats
 6. under längre tid än två dygn i följd förankra båt vid annan plats än brygga eller båthamn
 7. sätta upp affisch, skylt eller liknande eller göra inskrift
 8. starta och landa med luftfarkost, annat än på anvisad plats, undantag gäller för de bofasta vid isläge då båtar inte går, räddningstjänst eller sjuktransporter samt för statlig eller kommunal tjänsteman i tjänsteutövning
 9. på ett störande sätt använda musikinstrument, musikanläggning eller motsvarande.

Serviceinformation

 • Bad/badplats Bad/badplats
 • Cykelled Cykelled
 • Eldplats Eldplats
 • Fiske Fiske
 • Informationstavla Informationstavla
 • Kollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Rast-/övernattningsstuga Rast-/övernattningsstuga
 • Servering Servering
 • Tillgänglighet Tillgänglighet
 • Torrdass Torrdass
 • Tältplats Tältplats
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 2008

Storlek: 2 829 hektar varav land 1 063 

Karaktär: skärgård, marina miljöer, barrskog, odlingslandskap

Kommun: Haninge

Markägare: Skärgårdsstiftelsen

Förvaltare: Skärgårdsstiftelsen

Skyddsform: naturreservat

Övrigt: Natura 2000-område SE0110017 Ålö, SE0110118 Rånö Ängsholm