Risk för skogsbrand i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Trollsjön

Trollsjöns naturreservat i Stockholms län. Genrebild.

Trollsjöns naturreservat är ett kommunalt reservat. I södra delen ligger den lilla Trollsjön och det finns gott om promenadstigar och fina utsiktsplatser i området.

Storlagen utsikt

Här finns höjdpartier med storslagen utsikt över äldre hällmarkstallskog och ädellövskog. I södra delen av området ligger den lilla Trollsjön som gett naturreservatet dess namn.

Gransotdyna och kandelabersvamp

Reservatet har höga biologiska värden knutna till de gamla hällmarksskogarna som har gott om gamla tallar och död ved i form av torrakor och lågor. I området finns också ädellövskog med ek och lind i en bergbrant, samt lövskog med grova aspar. Rödlistade arter så som gransotdyna och kandelabersvamp finns rapporterade från området.

Trollsjön med näckrosor

I södra delen ligger Trollsjön, där bland annat gul näckros och kråkklöver växer.I området finns gott om promenadstigar och fina utsiktsplatser. Reservatet nås enkelt genom de lokalgator som finns i anslutning till området.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda Trollsjöns naturreservat finns regler du måste följa.

Föreskrifter för Trollsjöns naturreservat hos Nacka kommun Länk till annan webbplats.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förStig Stig

Fakta

Skyddat sedan: 2014

Storlek: 17,3 hektar

Karaktär: barrskog, ädellövskog, sjö

Kommun: Nacka

Markägare: Nacka kommun

Förvaltare: Nacka kommun

Skyddsform: naturreservat

Hitta hit

Trollsjöns naturreservat ligger vid södra Boo i Nacka kommun. Reservatet nås enkelt genom de lokalgator som finns i anslutning till området.

Buss 414, 442, eller 447 går från Slussen, stig av vid hållplats Sjöstugan eller Kompassvägen. Med bil från Slussen åker du väg 222 mot Saltsjö-Boo, tar av in på Sockenvägen och fortsätter förbi Bagarsjön och svänger sedan av vid Kompassvägen. Parkering finns vid nordöstra delen av reservatet, vid Kompassvägen.

Sök resa på SL, Storstockholms lokaltrafik Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss