Yttereneby

Ytterenebys naturreservat i Stockholms län.

Ytterenebys naturreservat är ett kommunalt reservat. Här finns havsstrandängar, hagar, åkrar och en åravin. Många besöker det här vackra reservatet.

Skog, hagar, vatten och berg

Reservatet innefattar alltifrån kulturlandskapets havsstrandängar, hagmarker, åkrar samt en åravin till naturlandskapets tallhällmarker och gammelgranskogar.

Stavbofjärden

Centralt beläget i området finns ett ca 1 km långt berg, delvis mer än 50 meter över havet, med branter mot slätten i väster och Stavbofjärden i söder.

Berg med rödlistade svampar och insekter

På berget växer en gles hällmarkstallskog med grova torrakor och berghällar. Bergets branter mot väster har ett gynnsamt mikroklimat och vid bergfoten finns en mycket intressant insektsfauna och svampflora med flera rödlistade arter.

Skillebyån i ravin

Nedanför berget slingrar sig Skillebyån fram, djupt nedskuren i finkorniga sediment och kantas av en lövträdsridå. Området är ett mycket omtyckt utflyktsmål för det rörliga friluftslivet.

Ändamålet med reservatet är att att bevara och säkerställa ett värdefullt natur- och strövområde. Syftet är vidare att säkerställa hävd på hagmarker och havsstrandängar inom området samt att göra de mest störningståliga biotoperna mer lättillgängliga för friluftslivet.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda Ytterenebys naturreservat finns regler du måste följa. För mer information: Södertälje kommun Länk till annan webbplats.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
  • Ikon förEldplats Eldplats
  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förRastplats Rastplats
  • Ikon förStig Stig

Fakta

Skyddat sedan: 1997

Storlek: 62 hektar

Karaktär: ädellövskog, ängs- och betesmark och barrskog

Kommun: Södertälje kommun

Markägare: Södertälje kommun

Förvaltare: Södertälje kommun

Skyddsform: naturreservat

Hitta hit

Ytterenebys naturreservat är beläget 6 kilometer sydost om Järna.

Du kan nå reservatet med buss från Järna. Närmaste hållplats heter Yttereneby. En enskild grusväg går genom reservatet och slutar vid Eneby båtklubb. Med bil kan du komma till reservatet via väg 525 mellan Vagnhärad och Järna. Sväng av vid vägvisning mot naturreservat i närheten av Yttereneby gård. En parkeringsplats finns tre kilometer längre ner vid Eneby båtklubb.

Sök resa på SL, Storstockholms lokaltrafik Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss