Risk för skogsbrand i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Öbacken-Bränninge

Öbacken-Bränninges naturreservat i Stockholms län.

Öbacken-Bränninges naturreservat är ett kommunalt reservat. Här finns fina strövmarker och spännande växter.

Svampar och värdefull hage

Området är av stor betydelse som närströvområde. Berget Öbacken är bevuxet av skog. I ädellövskogsbältet i bergets västra sluttning finns lokaler för sällsynta svamparter. Söder om Öbacken ligger en hagmark som är en av de få intakta betesmarkerna i trakten. Hagen har en värdefull hävdgynnad flora.

Säregen växtlighet

Ändamålet med reservatet är att bevara ett område som har ett stort värde som närströvområde i omedelbar anslutning till tätbebyggelse samt därutöver säregna botaniska kvaliteter.

Bra för undervisning

Området bör även med fördel kunna utnyttjas i undervisningen. Området bör skyddas mot för hård avverkning, överbetning i hagmarken, markslitage samt anläggning av anordningar för friluftslivet.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda Öbacken-Bränninges naturreservat finns regler du måste följa. För mer information: Södertälje kommun Länk till annan webbplats.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förStig Stig

Fakta

Skyddat sedan: 1992

Storlek: 24,5 hektar

Karaktär: barrskog, ädellövskog, ängs- och betesmark

Kommun: Södertälje

Markägare: Södertälje kommun

Förvaltare: Södertälje kommun

Skyddsform: naturreservat

Hitta hit

Öbackens naturreservat ligger intill bruket i Bränninge 500 meter söder om bebyggelsen i Pershagen i södra Södertälje.

Sök resa på SL, Storstockholms lokaltrafik Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss