Aktuella varningsmeddelanden i Stockholms länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Tullviksbäcken

Tullviksbäckens naturreservat i Stockholms län. Bergslagsbild AB.

Tullviksbäckens naturreservat utgörs av två bäckflöden närmast havet. Tullviksbäcken är ett av de viktigaste naturliga reproduktionsområdena för havsöring i länet.

Varning!

Reservatet har spridda angrepp av granbarkborre. Det medför att det finns en hel del döda stående granar i skogen och längs stigarna.

Granarna kan falla plötsligt och utan förvarning. Ha uppsikt och undvik att besöka reservatet när det blåser!

Spännande flora vid bäckmynningen

De omgivande skogsområdena är oftast av förhållandevis trivial natur, dock med inslag av en intressant flora. Ett undantag utgör området närmast mynningen som består av alkärrskanter och frisk, örtrik granskog av naturskogsliknande karaktär.

Havsstränder och havtorn

Skogen närmast havet är mager och karg och utgör ett för friluftslivet vackert utflyktsmål och strövstråk. Längs stränderna är havtornet en karaktärsväxt.

Ändamålet med reservatet är att bevara Tullviksbäcken som reproduktionsområde för havsöring, att delar av skogen i reservatet får utvecklas mot naturskog samt att bevara kustzonen för friluftslivet.

Skogen utvecklas fritt

Under 2017 har reservatet utvidgats söderut i syfte att bevara den naturskogsliknande skogen i området med dess växt och djurliv. Skogsmiljön är rik på naturskogsstrukturer i form av gamla träd, inslag av kullfallna träd och torra gamla träd. Skogen ska i huvudsak utvecklas genom fri utveckling med undantag för begränsade naturvårdande åtgärder.

Mer information i Naturkartan

Mer information om Tullviksbäckens naturreservat finner du i Naturkartan Tullviksbäcken Länk till annan webbplats..

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda Tullviksbäckens naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att:

 1. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning genom att borra, hacka, spränga, rista, måla eller dylikt,
 2. störa djurlivet (t ex genom att medvetet uppehålla sig i närheten av fågelbo eller klättra i boträd),
 3. medföra hund eller annat husdjur som inte är kopplat,
 4. framföra motordrivet fordon annat än på härför upplåtna vägar,
 5. parkera annat än på särskilt anvisade platser eller ställa upp husvagn eller släpvagn,
 6. tälta under längre tid än två dygn på samma plats utan markägarens tillstånd,
 7. göra upp eld,
 8. fiska i bäcken,
 9. dra upp båtar annat än på härför markerade platser,
 10. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar eller att skada vegetationen i övrigt genom att gräva upp växter såsom ris, örter, mossor eller lavar eller ta bort vedlevande svampar.

Utöver ovannämnda föreskrifter gäller även, liksom tidigare, Fiskeristyrelsens bestämmelser om fredningsområden i kustområdet (FIFS 1994:12). Dessa innebär att fiske är förbjudet under tiden fr.o.m. 1 september t.o.m. 31 december i havet intill 500 meter från mynningen av Tullviksbäcken.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Skyddat sedan: 1989

Storlek: 238 varav hektar land 130 hektar

Karaktär: barrskog, vattendrag, marina miljöer

Kommun: Norrtälje

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Övrigt: Natura 2000-område Tullviksbäcken SE0110147

Hitta hit

Naturreservatet ligger på Väddös norra del. Naturreservatet nås med bil via vägen till Grisslehamn (väg 283). Parkeringsplatser finns i anslutning till reservatet vid södra vägen in till Fjällboholmars fritidshusområde samt norr om reservatet vid Kvarnsand. SL-buss trafikerar sträckan Norrtälje – Grisslehamn. Från hållplats Söderfjäll mellersta utmed väg 283 är det cirka tre kilometers promenad på mindre grusväg österut fram till reservatets sydvästra del.

Sök resa på SL - Storstockholms lokaltrafik Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss