Risk för skogsbrand i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Markdal

Hällmarkstallskog, bärris, en stor gran och död ved i naturreservatet Markdal. Foto: Länsstyrelsen

Markdals naturreservat i Stockholms län. Foto: Länsstyrelsen

I Markdals naturreservat kan du uppleva skog med tydlig vildmarkskaraktär med många riktigt gamla träd, mycket död ved och många olika skogstyper.

Vildmark

Markdals naturreservat är ett 34 hektar stort skogsområde med höga naturvärden och tydlig vildmarkskaraktär. Här finner man olika skogstyper: hällmarkstallskog, sumpskog, kalkbarrskog och asprik barrnaturskog.

Skogen innehåller strukturer som är typiska för naturskog, till exempel gammal gran och tall, mycket stående och liggande döda träd och träd i många olika åldrar.

Orörd skog med hög luftfuktighet

I skogar som denna lever växter och djur som gynnas av att skogen stått orörd länge men också av att marken är rik på kalk och att luftfuktigheten är hög.

Markdals naturreservat har en rik marksvampflora med skyddsvärda arter, till exempel ullticka, granticka, kötticka, fläckfingersvamp, stor aspticka och violgubbe.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

 För att skydda Markdals naturreservat finns regler du måste följa.

I reservat är det förbjudet att

  1. gräva, hacka, spränga eller på annat sätt skada berg, jord eller sten,
  2. fälla eller skada levande eller döda träd och buskar eller ta bort död ved,
  3. skada vegetationen genom att gräva upp växter eller ta bort mossor, lavar eller vedlevande svampar. Blom-, bär- och svampplockning är tillåten,
  4. framföra motordrivet fordon i terrängen på såväl snötäckt mark som barmark.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förStig Stig

Fakta

Skyddat sedan: 2014

Storlek: 34 hektar

Karaktär: barrskog, blandskog

Kommun: Norrtälje

Markägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Hitta hit

Mardals naturreservatet ligger 6 kilometer väster om Hallstavik i Norrtälje kommun. Området nås lättast till fots från väg 1109 mellan Trästa mot Herräng. Närmaste busshållplats är Markdal, cirka 1 km promenad från reservatet, längs samma väg.

Sök resa på SL -Storstockholms lokaltrafik Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss