Häverö prästäng

Betande kor i naturreservatet Häverö prästäng.

Häverö prästäng naturreservat i Stockholms län. Foto: Länsstyrelsen

Kom tidigt på våren och njut av blåsippor och vitsippor mellan träden. Under vår och försommar följs du också av finkvitter från glada fåglar. Här finns stigar som är enkla att promenera med flera mysiga rastplatser som för dig ned mot havet. Kanske ett salt dopp?

Aktuellt

Länsstyrelsen genomför omfattande restaureringar kring entrén vid Häverö Prästäng. Syftet är att återskapa skogs- och naturbetesmark. Skogsmaskiner kommer att röra sig i området och plocka bort granar, till förmån för tall och lövträd. Området kan upplevas som stökigt en tid framöver, men kommer successivt att städas upp. Betande djur kommer vandra i delar av området och gynna både flora och fauna. Mer information finns på LIFE RestoRED:s webbplats.

Bergbofjärden-Häverö prästäng, LIFE RestoRED Länk till annan webbplats.

Tack för ert tålamod. Hör gärna av er till Länsstyrelsen om ni har frågor.

Stigar och badstränder

Genom reservatet löper stigar som inbjuder till promenader genom lundar och hagar. Utanför ängsmarken är det mest vacker lövskog men också barrskog, hällmarker och strandängar. I reservatet finns flera stränder där det går att bada. Det finns en rastplats med grill och bänkar. Intill parkeringen finns en tillgänglighetsanpassad toalett med skötbord.

Sitt stilla och bara lyssna

I lövskogen är fågellivet rikt med till exempel härmsångare, göktyta och mindre hackspett. Ibland hörs grönsångaren, vars sång brukar beskrivas som metalliskt svirrande – likt ett mynt som studsar på en marmorskiva.

Vackra blommor möter våren

På våren breder blåsippor och vitsippor ut sig i lundarna. I de torrare ängspartierna växer gullviva, kattfot och Adam och Eva. På strandängarna som omges av havtornssnår finns ängsnycklar, slåtterblomma och höskallra.

Idag är det unikt med ängar

Ängen är en naturtyp som förr var vanlig men nu endast finns kvar som fragment i det moderna jordbrukslandskapet. Som många andra slåtterängar hade Häverö prästäng nästan helt vuxit igen i mitten av 1960-talet. Sedan dess har ungefär fem hektar årligen hävdats genom slåtter. Stora arealer i området hävdas sedan 90-talet också genom bete.

En kvadratmeter i en äng kan hysa 40–50 olika växtarter. Landskapet i jordbruksbygder var förr fullt av blommande ängsmarker. De ängar som finns kvar är oftast resultat av aktiva naturvårdsåtgärder för att bevara platser med en rik ängsflora som i Häverö prästäng.

Mer information i Naturkartan

Häverö prästäng naturreservat finner du också på Naturkartan Häverö prästäng. Naturkartan går även att ladda ner som en app.

Naturkartan Häverö prästäng Länk till annan webbplats.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda Häverö prästängs naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att

 1. elda, borra, mejsla, måla eller eljest skada berghällar och block
 2. gräva upp växter eller skada levande eller döda träd eller buskar
 3. medvetet störa djurlivet
 4. medföra hund, katt eller annat husdjur som inte är kopplat
 5. tälta på ängsmark
 6. tälta eller förankra båt för längre tid än 2 dygn i följd på samma plats
 7. göra upp öppen eld
 8. rida
 9. framföra motordrivet fordon annat än på anvisade vägar och stigar
 10. parkera motorfordon annat än på anvisad parkeringsplats.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förToalett Toalett

Fakta

Skyddat sedan: 1973

Storlek: 48 hektar

Karaktär: ängs- och betesmark, ädellövskog, kulturmiljö

Kommun: Norrtälje

Markägare: Häverö-Edebo-Singö församling

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Övrigt: Natura 2000-område Bergbofjärden-Häverö Prästäng SE0110078

Hitta hit

Med bil åker du mot Hallstavik och därefter mot Herräng, vid infarten till Herräng tar du av mot Mörtö. Efter cirka 600 meter svänger du vänster och följer sedan skyltning till Prästängen. Häverö prästäng ligger långt från allmänna kommunikationer. Närmaste busshållplats finns i Herräng 5 km från reservatet.

Sök resa, SL Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss