Aktuella varningsmeddelanden i Stockholms länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Lilla Husarn

Lilla Husarns naturreservat i Stockholms län. Genrebild.

Lilla Husarns naturreservat utgörs av ett skärgårdsområde med flera mindre öar, beläget mellan Jungfrufjärden och Nämdöfjärden. Lilla Husarn har ett synnerligen bra läge för båtlivet.

Fina naturhamnar

Både Lilla Husarn och Stora och Lilla Kråkskäret har bra naturhamnar. Öarna är helt obebyggda och vegetationen utgörs mest av gles hällmarkstallskog med inslag av mera produktiv skog, framför allt på Lilla Husarn och Stora Kråkskäret.

Idegran och rikt fågelliv

I skyddade lägen finns mindre lövskogspartier. På Lilla Husarn växer idegran. Öarna i reservatet har ett rikt fågelliv. I norr gränsar reservatet till Björnö naturreservat.

Öarnas vegetation och fågelliv värnas

Ändamålet med reservatet ska vara att bevara öarna i sitt naturliga tillstånd för det båtburna friluftslivet, att låta öarnas vegetation utvecklas fritt samt att värna öarnas fågelliv.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda Lilla Husarns naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att

  1. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning genom att borra, rista, spränga eller måla,
  2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar samt att skada vegetationen i övrigt genom att gräva upp växter såsom ris, örter mossor och lavar,
  3. störa djurlivet, t ex genom att klättra i boträd, fånga eller döda däggdjur, fåglar, kräl- och groddjur)
  4. medföra hund eller katt som inte är kopplat,
  5. tälta mer än två dygn i följd på samma plats,
  6. för längre tid än två dygn i följd förankra båt vid samma strand,
  7. göra upp öppen eld förutom vid iordningställda eldplatser
  8. anbringa tavla, plakat, affisch, skylt eller därmed jämförlig anordning

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
  • Ikon förEldplats Eldplats

Fakta

Skyddat sedan:1981 utvidgat 1992

Storlek: 1 165 hektar varav land 31 hektar

Karaktär: skärgård, barrskog, marina miljöer

Kommun: Haninge

Markägare: Skärgårdsstiftelsen

Förvaltare: Skärgårdsstiftelsen

Skyddsform: naturreservat

Hitta hit

Reservatet ligger i mellan Jungfrufjärden och Nämdöfjärden, cirka 8 kilometer nordost om Dalarö. Hit kommer du lättast med egen båt.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss