Lilla Husarn

Lilla Husarns naturreservat i Stockholms län. Genrebild.

Lilla Husarns naturreservat utgörs av ett skärgårdsområde med flera mindre öar, beläget mellan Jungfrufjärden och Nämdöfjärden. Lilla Husarn har ett synnerligen bra läge för båtlivet.

Fina naturhamnar

Både Lilla Husarn och Stora och Lilla Kråkskäret har bra naturhamnar. Öarna är helt obebyggda och vegetationen utgörs mest av hällmarkstallskog med inslag av mera produktiv skog, framför allt på Lilla Husarn och Stora Kråkskäret.

Idegran och rikt fågelliv

I skyddade lägen finns mindre lövskogspartier. På Lilla Husarn växer idegran. Öarna i reservatet har ett rikt fågelliv. I norr gränsar reservatet till Björnö naturreservat.

Öarnas vegetation och fågelliv värnas

Ändamålet med reservatet ska vara att bevara öarna i sitt naturliga tillstånd för det båtburna friluftslivet, att låta öarnas vegetation utvecklas fritt samt att värna öarnas fågelliv.

Föreskrifter

För att skydda Lilla Husarns naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att

  1. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning genom att borra, hacka, spränga, rista, måla eller dylikt,
  2. gräva upp blommor eller avsiktligt skada markens gräs-, moss- eller lavtäcke,
  3. medvetet störa djurlivet, t ex genom att klättra i boträd eller från nära håll fotografera lya eller gryt,
  4. medföra hund eller annat husdjur som inte är kopplat,
  5. tälta mer än två dygn på samma plats,
  6. under mer än två dygn förtöja eller förankra båt på samma plats,
  7. använda bandspelare, radioapparat etc på ett för andra störande sätt,
  8. göra upp öppen eld.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan:1981

Storlek: 1 165 hektar varav land 31 hektar

Karaktär: kust och hav, sjö och vattendrag

Kommun: Haninge

Markägare: Skärgårdsstiftelsen

Förvaltare: Skärgårdsstiftelsen

Skyddsform: naturreservat