Lilla Husarn

Lilla Husarns naturreservat i Stockholms län. Genrebild.

Lilla Husarns naturreservat utgörs av ett skärgårdsområde med flera mindre öar, beläget mellan Jungfrufjärden och Nämdöfjärden. Lilla Husarn har ett synnerligen bra läge för båtlivet.

Fina naturhamnar

Både Lilla Husarn och Stora och Lilla Kråkskäret har bra naturhamnar. Öarna är helt obebyggda och vegetationen utgörs mest av gles hällmarkstallskog med inslag av mera produktiv skog, framför allt på Lilla Husarn och Stora Kråkskäret.

Idegran och rikt fågelliv

I skyddade lägen finns mindre lövskogspartier. På Lilla Husarn växer idegran. Öarna i reservatet har ett rikt fågelliv. I norr gränsar reservatet till Björnö naturreservat.

Öarnas vegetation och fågelliv värnas

Ändamålet med reservatet ska vara att bevara öarna i sitt naturliga tillstånd för det båtburna friluftslivet, att låta öarnas vegetation utvecklas fritt samt att värna öarnas fågelliv.

Föreskrifter

För att skydda Lilla Husarns naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att

  1. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning genom att borra, rista, spränga eller måla,
  2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar samt att skada vegetationen i övrigt genom att gräva upp växter såsom ris, örter mossor och lavar,
  3. störa djurlivet, t ex genom att klättra i boträd, fånga eller döda däggdjur, fåglar, kräl- och groddjur)
  4. medföra hund eller katt som inte är kopplat,
  5. tälta mer än två dygn i följd på samma plats,
  6. för längre tid än två dygn i följd förankra båt vid samma strand,
  7. göra upp öppen eld förutom vid iordningställda eldplatser
  8. anbringa tavla, plakat, affisch, skylt eller därmed jämförlig anordning

Serviceinformation

  • Bad/badplats Bad/badplats
  • Eldplats Eldplats

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan:1981 utvidgat 1992

Storlek: 1 165 hektar varav land 31 hektar

Karaktär: skärgård, barrskog, marina miljöer

Kommun: Haninge

Markägare: Skärgårdsstiftelsen

Förvaltare: Skärgårdsstiftelsen

Skyddsform: naturreservat