Risk för skogsbrand i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Möja-Björndalen

Möja-Björndalens naturreservat i Stockholms län. Genrebild.

Möja-Björndalens naturreservat är ett fint strövområde. Här kan du göra svamputflykter och långa strandnära promenader. Du får uppleva omväxlande natur med gammal obrukad skog, myrmarker, hällmarker och ett rikt djurliv.

Norra Möja

Reservatet, som ligger på norra delen av Möja, består av omväxlande hällmarkstallskog, barr- och blandskog med mellanliggande myrmarker.

Värden för naturvården

Reservatet har stora värden för naturvården, i första hand för djurlivet. Här finns gammal skog omväxlande med myrmarker och hällmarker. Inom reservatet finns också vissa ytor med yngre skog.

Strövområde och utveckling mot naturskog

Ändamålet med reservatet ska vara att bevara och vårda ett för faunan värdefullt skogsområde samt att låta delar av skogsmarken utvecklas mot naturskog.

Delar av reservatet kan användas som strövområde för det rörliga friluftslivet. Vid konflikter mellan friluftsliv och de vetenskapliga värdena ska de vetenskapliga värdena prioriteras.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att

 1. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning genom att borra, rista, spränga eller måla
 2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar samt att skada vegetationen i övrigt genom att gräva upp växter som ris, örter, mossor eller lavar
 3. störa djurlivet ( t ex genom att klättra i boträd, fånga eller döda däggdjur, fåglar, kräl- och groddjur)
 4. medföra hund eller katt som inte är kopplad
 5. tälta
 6. göra upp öppen eld
 7. landa med luftfarkost
 8. anbringa tavla, plakat, affisch, skylt eller därmed jämförlig anordning.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förCykelled Cykelled
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förRast-/övernattningsstuga Rast-/övernattningsstuga
 • Ikon förServering Servering
 • Ikon förTorrdass Torrdass

Fakta

Skyddat sedan: 1992

Storlek: 143 hektar

Karaktär: barrskog, våtmark och skärgård

Kommun: Värmdö

Markägare: Skärgårdsstiftelsen, staten och Svenska naturskyddsföreningen

Förvaltare: Skärgårdsstiftelsen

Skyddsform: naturreservat

Hitta hit

Möja-Björndalens naturreservat ligger på norra delen av Möja. Enklast tar man sig till Björndalen med skärgårdsbåt till Dragedets ångbåtsbrygga.

Sök resa på SL – Storstockholms lokaltrafik Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss