Velamsund

Velamsund naturreservat i Stockholms län.

Velamsunds naturreservat är ett kommunalt reservat och välbesökt frilufts- och rekreationsområde. Från Himlabergets topp på drygt 70 meter har du en strålande utsikt över Baggensfjärden och öarna där bakom. Du kan också vandra ut på blommande ängar och möta Saltsjön.

Vandringsled och naturskola

Här finns ugglor och nattskärra, vandringsleder och naturskola. I Insjöbäcken har man precis byggt en vandringsled för fiskar. Har du sett en sådan förut?

Företaget Kossorna i skogen

Ingen åkermark odlas längre, men i dalgångarna finns gott om spår efter flera hundra års jordbruk. Här finns också ett par nordsvenska bruksston, som har föl delar av året, ett tiotal fjällkor och rödkulla samt roslagsfår och jämtgetter.

De flesta djuren är gamla svenska latraser som är viktiga att bevara. Kossorna i Skogen samarbetar med en daglig verksamhet, som bedriver ett meningsfullt och säkert arbete med djur och natur i området kring Knarrnäs.

Kika på fåglar, rid eller titta in på naturksolan

Fågellivet är rikt vid ängarna och lövkogen. Över Insjön och havsviken finns god chans att se fiskgjuse. Varför inte ta med morgonkaffet till av vikarna? Eller på en blommande äng en tidig morgon. Det går också att rida här.

Fruktträd, väldoft och övergiven romantisk park

Nära Velamsunds gård finns rester efter drygt tre hundra års park- och trädgårdsskötsel. I den gamla fruktträdgården finns äpplen och päron. Man kan även hitta kulturbuskar som schersmin, ungersk syren och rosenhallon som små gömda nästan glömda skatter.

Norr om gårdsplanen finns rester av parkanläggningen med intressanta parkträd. I de norra delarna kan man skönja en romantisk park där ädelbarrträd nu trivs så bra att de förökar sig spontant.

Mer information på Naturkartan.se eller app

Velamsunds naturreservat finner du också på Naturkartan Velamsund Länk till annan webbplats.. Den går även att ladda ner som en app. 

Föreskrifter

För att skydda Velamsunds naturreservat finns regler du måste följa. Mer information Nacka kommun Länk till annan webbplats.

Serviceinformation

  • Bad/badplats Bad/badplats
  • Eldplats Eldplats
  • Parkering Parkering
  • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd
  • Ridled Ridled
  • Servering Servering
  • Stig Stig
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 1992

Storlek: 689 hektar varav 610 hektar land

Karaktär: blandskog, sjö, ängs och betesmark, kulturmiljö

Kommun: Nacka

Ägare: Nacka kommun, Svenska kyrkan och privat

Förvaltare: Nacka kommun

Skyddsform: naturreservat

Övrigt: Natura 2000-område Velamsund SE0110208