Vidinge

Vidinges naturreservat i Stockholms län. Genrebild.

I Vidinge naturreservat går det att plocka hjortron och bada från skäret. Här finns också fin lövskog och idegran.

Flera öar i reservatet

Vidinges naturreservat omfattar delar av östra Vidinge (Skäret), delar av Österöran samt några mindre öar.

Utskärgård med hjortron och bad

Reservatet har en typisk utskärgårdsnatur med hällmarker, rishedar med kråkbär, ljung, hjortron, krypen och mellanliggande dalsänkor. I sänkorna växer tät lövskog med al som dominerande trädslag. Här finns även rikligt med ask, rönn, olvon samt inslag av idegran. På Skäret finns lämpliga badklippor.

Syftet med reservatet är att säkra ett skärgårdsområde av värde för allmänhetens friluftsliv.

Föreskrifter

För att skydda Vidinges naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att:

  • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning.
  • gräva upp blommor eller skada markvegetationen (gräs-, moss- eller lavtäcket).
  • medvetet störa djurlivet (t ex genom att klättra i boträd, bortföra fågelägg eller från nära håll fotografera fågelbo, lya, gryt eller liknande).
  • medföra hund som ej är kopplad.
  • tälta mer än två dygn.
  • göra upp eld.
  • på ett för andra störande sätt utnyttja radioapparat, grammofon, bandspelare eller dylikt.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 1974

Storlek: 39 hektar

Karaktär: skärgård, lövskog

Kommun: Norrtälje

Förvaltare: Skärgårdsstiftelsen

Skyddsform: naturreservat