• Eldningsförbud utfärdat i Stockholms län

  Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med klockan 18:00 den 11 maj 2023. Förbudet gäller tillsvidare. There is a fire ban in Stockholm County from 6 pm on May 11 2023, which will apply until further notice.

Risk för skogsbrand i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Arsläjan

Arsläjans naturreservat i Stockholms län.

Till Arsläjans naturreservat tar du dig bäst med båt. Vid näset mot Stora Änklingen finns möjlighet att tälta och det finns fina sandstränder för bad.

Stormskadad skog

I det här området kan träd ha blåst ned efter stormen Alfrida i januari 2019.  Det kan hända att träd ligger eller hänger över stigar. Vi ber dig därför att vara försiktig när du rör dig i området. Passera inte under lutande träd och klättra inte på högar av fallna träd eller rotvältor. Det kan vara farligt.

Meddela gärna Länsstyrelsen om du ser träd som ligger eller hänger över stigar.

Uråldriga tallar och blåbärsmark

Halvön Arsläjan ligger vid Ålands hav. Reservatet är litet men här finns ändå många olika naturtyper. I de centrala delarna finns hällmarkstallskog, granskog, sumpskog och blandskog med stort lövinslag. På halvöns norra delar står naturskog med krumma, cirka 300-åriga tallar.

In mot land övergår tallbeståndet i blåbärsgranskog. I fuktiga sänkor påträffas bland annat orkidén knärot. Mitt på halvön står ett 150-årigt tallbestånd på en liten mosse med skvattram i fältskiktet.

Brytning av gatsten och strändernas flora

På det sandiga näset mot Stora Änklingen i söder är backglim och blodnäva karaktärsarter. I strändernas flora ingår även arter som ängsnycklar, slåtterblomma och kustarun.

En bit in i förra seklet höll man troligen bete på Arsläjan och öarna i omgivningen. På några håll syns gamla spår av bete. Skogen har inte brunnit under överskådlig tid. På Stora Änklingen bröts mellan 1907 och 1923 gatsten. På ett par ställen längs Arsläjans nordöstra strand finns också spår av stenbrytning. 

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda Arsläjans naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att:

 1. förstöra eller skada berg, jord eller sten genom att borra, hacka, spränga, rista, gräva, måla eller liknande
 2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar eller att skada vegetationen i övrigt genom att gräva upp växter såsom ris, örter, mossor eller lavar eller ta bort vedlevande svampar
 3. störa djurlivet (till exempel genom att klättra i boträd, fånga eller döda däggdjur, fåglar, kräldjur eller groddjur)
 4. fånga och insamla ryggradslösa djur
 5. medföra okopplad hund annat än i samband med jakt
 6. tälta i mer än två dygn
 7. elda annat än på anvisad plats
 8. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
 9. framföra motordrivet fordon.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förTältplats Tältplats

Fakta

Skyddat sedan: 2002

Storlek: Totalarea 89 hektar varav land: 27 hektar

Karaktär: skärgård, barrskog och blandskog

Kommun: Norrtälje

Markägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Övrigt: Natura 2000-område Arsläjan SE0110211

Hitta hit

Naturreservatet Arsäljan är beläget norr om Stora Änklingen på Björkö, Väddö - 3 km nordväst om simpnäs och 24 km nordost om Norrtälje.

Sök resa på SL -Storstockholms lokaltrafik Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm