Risk för skogsbrand i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Rensättra

Stig mellan tallar i Rensättra naturreservat.

Rensättra naturreservat i Stockholms län. Foto: Anna Herrström/Nacka kommun

Rensättra naturreservat är ett tätortsnära kommunalt reservat. Här kan du vandra genom det öppna odlingslandskapet och titta på hästarna som betar, ströva längs bäcken under alarna eller uppleva tystnaden i den gamla barrskogen och blicka ut över Stångsjön.

Gammalt odlingslandskap

Rensättra präglas till stor del av de öppna gamla odlingsmarkerna som tidigare var del av Rensättra gård. Rensättra gård omnämns för första gången 1462, men gravfält från yngre järnåldern tyder på att området varit bebott sedan 900-talet. I dag hålls markerna öppna av betande hästar. Gamla grova ekar står i brynen. Många insekter, lavar och svampar trivs att bo i dessa stora träd.

Hällmarkstallskog och alsumpskogar

I området finns många olika skogstyper. På de magrare markerna och höjdpartierna växer hällmarkstallskog med inslag av 160-åriga tallar. I anslutning till de öppna markerna finns partier med ren lövskog. I området finns också barrblandskogar och rena granskogar. Väster om Myrsjön finns alsumpskog och längst med bäcken som rinner mellan Myrsjön och Sågsjön växer grova klibbalar.

Välbesökt friluftslivsområde

Rensättra är välbesökt av närboende, skolor och förskolor. Området har ett rikt stigsystem, bland annat går Booleden genom området. I vissa blöta partier finns spänger. Vid Sågsjön finns ett friluftsbad med en mindre sandstrand och allmän brygga. Här finns även en grillplats.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda Rensättra naturreservat finns regler du måste följa.

Reglerna finns på Nacka kommuns webbplats Länk till annan webbplats.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
  • Ikon förEldplats Eldplats
  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
  • Ikon förStig Stig
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Skyddat sedan: 2021

Storlek: 56 hektar, varav land cirka 50 hektar

Karaktär: ängs- och betesmark, barrskog, sjö

Kommun: Nacka

Markägare: Nacka kommun

Förvaltare: Nacka kommun

Skyddsform: naturreservat

Hitta hit

Reservatet ligger cirka 1,5 kilometer nordost om Orminge centrum i kommundelen Boo. Hit tar du dig lättast kommunalt med buss. Om du åker från Slussen stannar buss 422 vid Boo kyrka och buss 414 vid Myrsjöskolan. Från båda platserna är det gångavstånd till reservatet. Ingen anlagd parkeringsplats finns vid reservatet.

Sök resa på SL, Storstockholms lokaltrafik Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss