Strålsjön-Erstavik

Strålsjön-Erstavik naturreservat i Stockholms län.

Strålsjön-Erstaviks naturreservat är ett kommunalt reservat. Packa ner lunchkorg och en god bok eller gör utflykt med hela familjen vid Strålsjöns fina sandstrand. Vandra i fin skog på stigar eller vandringsleder? Här finns nästan allt.

Strålsjön med bryggor, badflotte och toalett

Den fina sandstranden är omgiven av pelartallskog. Här finns bryggor och badflotte samt toalett under badsäsongen. Badet är inte lämpligt för små barn på grund av dåligt siktdjup.

Sörmlandsleden passerar badplatsen i änden av sjön och fortsätter sedan in bland träden. Ett vindfälle avslöjar att marken under blåbärsriset består av sand. Sanden uppskattas av både tallar och bin.

Naturen håller öppet alla årstider

Området är lättillgängligt och välbesökt och utnyttjas bland annat till bad, skid- och skridskoåkning, promenader, svamp och bärplockning. Några av områdets stigar fortsätter in i det angänsade naturreservatet Ältamosse-Strålsjön.

Erstavik - småvatten glittrar inne i skogen 

Gamla torp och öppna marker visar att människor har brukat jorden här i århundraden. Skogen är spännande och här finns hällmarker med tall och ljung, täta granskogar, sumpskog och sandiga åsar. Sjöar och småvatten glittrar inne i skogen.

Vik in på Sörmlandsleden

Många har upptäckt de välskötta vandringslederna genom området Sörmlandsledens första etapper, Gröna, Blå och Vita spåret. Vid Erstaviken och Strålsjön finns fina ordnade bad. På en del platser finns skyltar som berättar mer om historien och naturen.

Mer information på Naturkartan.se eller app

Strålsjön-Erstavik naturreservat finner du också på Naturkartan Strålsjön-Erstavik Länk till annan webbplats.. Den går även att ladda ner som en app.

Föreskrifter

För att skydda Strålsjön-Erstaviks naturreservat finns regler du måste följa. Mer information; Beslut och skötselplan Länk till annan webbplats.

Serviceinformation

  • Bad/badplats Bad/badplats
  • Informationstavla Informationstavla
  • Kollektivtrafik Kollektivtrafik
  • Parkering Parkering
  • Stig Stig
  • Tillgänglighet Tillgänglighet
  • Torrdass Torrdass
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 1995

Storlek: 48 hektar
varav vatten 3 hektar

Karaktär: barrskog, blandskog, och sjö

Kommun: Nacka

Markägare: Erstaviks Fideikommiss och privata

Förvaltare: Erstaviks Fideikommiss och privata

Skyddsform: naturreservat