Grundsjömossarna

Grundsjömossarnas naturreservat i Stockholms län.

Du kan vandra ut på spänger och lättgångna stigar som leder dig runt sjön men håll ögonen öppna - det kan finnas hjortron och tranbär. Från ett torn i södra delen tittar du ut över vildmarken. Vill du sova över kan du sätta upp tältet på några av de torrare holmarna.

Stormskadad skog

I det här området kan träd ha blåst ned efter stormen Alfrida i januari 2019.  Det kan hända att träd ligger eller hänger över stigar. Vi ber dig därför att vara försiktig när du rör dig i området. Passera inte under lutande träd och klättra inte på högar av fallna träd eller rotvältor. Det kan vara farligt.

Meddela gärna Länsstyrelsen om du ser träd som ligger eller hänger över stigar.

Kanske möter du inte någon

Här guppar gungfly runt den lilla Grundsjön där tranan häckar. Grundsjömossarnas naturreservat är ett skogs- och myrområde med vildmarkskaraktär i norra delarna av Norrtälje kommun. Det här är ett område som inte besöks så ofta så du kan kanske vandra helt ifred om du vill.

Hjortron och spångad vandringsled

Grundsjön omges av öppna gungflyn - flytande torv - där du kan hitta växter som tranbär, rosling och vitag. Sydost om sjön finns en tallmosse med doftande skvattram och hjortron. Du kan få se orkidéerna ängsnycklar, sumpnycklar, gräsull, tagelstarr, näbbstarr och även mossor som guldspärrmossa och korvskorpionmossa.

Trolsk skog med sällsynta lavar och svampar

Norr och söder om Grundsjön är granskogarna trolska. Här finns döda träd i olika former och förmultningsstadier som vedlevande svampar och insektsarter tycker om. På den döda granveden växer svamparna blackticka, gränsticka och ullticka.

Ovanliga ugglor och hackspettar

Vill du uppleva storskogens fågelliv har du mycket att upptäcka. Vid Grundsjön häckar trana och i kärren flera par av enkelbeckasin. Har du tur kan du få höra den ovanliga slagugglan. På våren kan man höra pärluggla och sparvuggla. I skogarna runt kärren finns både tjäder, orre och järpe. De vanliga hackspettarna trivs i reservatet och här kan du även få se de ovanligare arterna tretåig och mindre hackspett.

Mer information på Naturkartan.se eller app

Grundsjömossarna naturreservat finner du också på Naturkartan Grundsjömossarna. Länk till annan webbplats. Den går även att ladda ner som en app.

Föreskrifter

För att skydda Grundsjömossarnas naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att

 1. förstöra eller skada berg, jord eller sten genom att borra, hacka, spränga, rista, gräva, måla eller liknande
 2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar eller att skada vegetationen i övrigt genom att gräva upp växter såsom ris, örter, mossor eller lavar eller ta bort vedlevande svampar
 3. störa djurlivet (till exempel genom att klättra i boträd, fånga eller döda däggdjur, fåglar, kräldjur eller groddjur)
 4. fånga och insamla ryggradslösa djur
 5. medföra okopplad hund
 6. elda annat än på anvisad plats
 7. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
 8. framföra motordrivet fordon.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Kollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Parkering Parkering
 • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Rast-/övernattningsstuga Rast-/övernattningsstuga
 • Stig Stig
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 2001

Storlek: 226 hektar

Karaktär: våtmark, sjö och blandskog

Kommun: Norrtälje

Markägare: staten

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Övrigt: Natura 2000-område Grundsjön SE0110179