Aktuella varningsmeddelanden i Stockholms länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Grundsjömossarna

Solen skiner över en vidsträckt gulbrun mosse. Skog i horisonten och en glimt av öppen vattenspegel. Grundsjömossarnas naturreservat. Foto: Länsstyrelsen.

Grundsjömossarnas naturreservat i Stockholms län. Foto: Länsstyrelsen

Du kan vandra ut på spänger och lättgångna stigar som leder dig runt sjön men håll ögonen öppna - det kan finnas hjortron och tranbär. Från ett torn i södra delen tittar du ut över vildmarken. Vill du sova över kan du sätta upp tältet på några av de torrare holmarna.

VARNING!

Reservatet har spridda angrepp av granbarkborre. Det medför att det finns en hel del döda stående granar i skogen. Granarna kan falla plötsligt och utan förvarning. Ha uppsikt och undvik att besöka reservatet när det blåser!

Kanske möter du inte någon

Här guppar gungfly runt den lilla Grundsjön där tranan häckar. Grundsjömossarnas naturreservat är ett skogs- och myrområde med vildmarkskaraktär i norra delarna av Norrtälje kommun. Det här är ett område som inte besöks så ofta så du kan kanske vandra helt ifred om du vill.

Hjortron och spångad vandringsled

Grundsjön omges av öppna gungflyn - flytande torv - där du kan hitta växter som tranbär, rosling och vitag. Sydost om sjön finns en tallmosse med doftande skvattram och hjortron. Du kan få se orkidéerna ängsnycklar, sumpnycklar, gräsull, tagelstarr, näbbstarr och även mossor som guldspärrmossa och korvskorpionmossa.

Trolsk skog med sällsynta lavar och svampar

Norr och söder om Grundsjön är granskogarna trolska. Här finns döda träd i olika former och förmultningsstadier som vedlevande svampar och insektsarter tycker om. På den döda granveden växer svamparna blackticka, gränsticka och ullticka.

Ovanliga ugglor och hackspettar

Vill du uppleva storskogens fågelliv har du mycket att upptäcka. Vid Grundsjön häckar trana och i kärren flera par av enkelbeckasin. Har du tur kan du få höra den ovanliga slagugglan. På våren kan man höra pärluggla och sparvuggla. I skogarna runt kärren finns både tjäder, orre och järpe. De vanliga hackspettarna trivs i reservatet och här kan du även få se de ovanligare arterna tretåig och mindre hackspett.

Mer information på Naturkartan.se eller app

Grundsjömossarna naturreservat finner du också på Naturkartan Grundsjömossarna. Länk till annan webbplats. Den går även att ladda ner som en app.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda Grundsjömossarnas naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att

 1. förstöra eller skada berg, jord eller sten genom att borra, hacka, spränga, rista, gräva, måla eller liknande
 2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar eller att skada vegetationen i övrigt genom att gräva upp växter såsom ris, örter, mossor eller lavar eller ta bort vedlevande svampar
 3. störa djurlivet (till exempel genom att klättra i boträd, fånga eller döda däggdjur, fåglar, kräldjur eller groddjur)
 4. fånga och insamla ryggradslösa djur
 5. medföra okopplad hund
 6. elda annat än på anvisad plats
 7. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
 8. framföra motordrivet fordon.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Ikon förRast-/övernattningsstuga Rast-/övernattningsstuga
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Skyddat sedan: 2001

Storlek: 226 hektar

Karaktär: våtmark, sjö och blandskog

Kommun: Norrtälje

Markägare: staten

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Övrigt: Natura 2000-område Grundsjön SE0110179

Hitta hit

Buss 639 från Tekniska högskolan till Hallstavik. Därifrån buss 805, avstigning vid Västerbacken. Med bil från Hallstavik mot Uppsala parkerar du vid Västerbacken, där det finns en liten parkeringsplats. En vandringsled, delvis spångad, går runt hela reservatet.

Från parkeringen är det 800 m promenad till reservatet, från busshållplatsen 1 km.
Sök resa på SL -Storstockholms lokaltrafik Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss