Vånsholmen

Vånsholmen naturreservat i Stockholms län. Genrebild.

Stränderna utgörs med undantag för några sandstrandsavsnitt av branta klippor. Friluftslivet har goda förutsättningar för bad och strövtåg.

Reservatet består av södra delen av Skarp-Runmarö i Sandhamnsarkipelagen mellan Sandhamn och Runmarö.

Föreskrifter

För att skydda Vånsholmens naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att

  • förstöra eller skada fasta naturföremål
  • plocka blommor och skada markvegetationen
  • bryta kvistar eller fälla träd
  • medvetet störa djurlivet
  • ha okopplad hund
  • ställa upp husvagn
  • tälta mer än ett dygn
  • göra upp eld
  • föra oljud så att det stör andra.

Läs de fullständiga föreskrifternaPDF

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 1969

Storlek: 17 hektar

Karaktär: ö

Kommun: Värmdö

Markägare: enskild

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Syftet med Vånsholmen naturreservat

Syftet är att säkra ett för allmänhetens friluftsliv värdefullt område.