Aktuella varningsmeddelanden i Stockholms länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Hallonstenarna

Betande kor i naturreservatet Hallonstenarna. Foto: Länsstyrelsen

Hallonstenarna naturreservat i Stockholms län. Foto: Länsstyrelsen

Reservatet omfattar större delen av öarna Norrskäret, Långören och Västerskäret samt några mindre skär.

Fina badklippor

Öarna är blandskogsbevuxna och har fina badklippor i öster. Stora Byviken och Södra Viken är bra naturhamnar.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda Hallonstenarnas naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det inte tillåtet att

  • förstöra eller skada fasta naturföremål
  • gräva upp blommor och skada markvegetationen
  • medvetet störa djurlivet till exempel genom att klättra i boträd, bortföra fågelägg eller från nära håll fotografera fågelbo, lya, gryt eller liknande
  • medföra okopplad hund
  • tälta mer än två dygn
  • göra upp eld
  • på ett för andra störande sätt nyttja radioapparat, grammofon, bandspelare eller dylikt.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

skyddat sedan: 1973

Storlek: 44 hektar

Karaktär: skärgård, blandskog, barrskog

Kommun: Österåker

Markägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen i samråd med markägaren

Skyddsform: naturreservat

Hitta hit

Reservatet omfattar större delen av öarna Norrskäret, Långören och Västerskäret samt några mindre skär. Hit tar du dig enklast med egen båt.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss