Hallonstenarna

Hallonstenarna

Hallonstenarna naturreservat i Stockholms län.

Reservatet omfattar större delen av öarna Norrskäret, Långören och Västerskäret samt några mindre skär.

Stormskadad skog

I det här området kan träd ha blåst ned efter stormen Alfrida i januari 2019.  Det kan hända att träd ligger eller hänger över stigar. Vi ber dig därför att vara försiktig när du rör dig i området. Passera inte under lutande träd och klättra inte på högar av fallna träd eller rotvältor. Det kan vara farligt.

Meddela gärna Länsstyrelsen om du se träd som ligger eller hänger över stigar.

Fina badklippor

Öarna är blandskogsbevuxna och har fina badklippor i öster. Stora Byviken och Södra Viken är bra naturhamnar.

Föreskrifter

För att skydda Hallonstenarnas naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det inte tillåtet att

  • förstöra eller skada fasta naturföremål
  • gräva upp blommor och skada markvegetationen
  • medvetet störa djurlivet till exempel genom att klättra i boträd, borföra fågelägg eller från nära håll fotografera fågelbo, lya, gryt eller liknande
  • medföra okopplad hund
  • tälta mer än två dygn
  • göra upp eld
  • på ett för andra störande sätt nyttja radioapparat, grammofon, bandspelare eller dylikt.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Fakta

skyddat sedan: 1973

Storlek: 44 hektar

Karaktär: skärgård, blandskog, barrskog

Kommun: Österåker

Markägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen i samråd med markägaren

Skyddsform: naturreservat