Björkö

Björkö naturreservat i Stockholms län.

Reservatet, som endast är 1,6 hektar stort, ligger på Björkö i Mälaren. Området består av gammal barrskog.

Träd med hög ålder

Många av träden har en ålder av över 200 år. Det lilla skogsområdet ger ett relativt opåverkat intryck med få spår från avverkningar. Även delar av den omgivande skogen ger ett opåverkat intryck.

Föreskrifter

För att skydda Björkö naturreservat finns regler du måste följa.

I reservat är det förbjudet att

  1. förstöra eller skada fasta naturföremål
  2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller att skada vegetationen i övrigt
  3. medvetet störa djurlivet
  4. ha okopplad hund, katt eller annat husdjur
  5. tälta mer än två dygn på samma plats
  6. elda
  7. sätta upp affisch, skylt eller liknande.

Läs de fullständiga föreskrifternaPDF

Serviceinformation

  • Bad/badplats Bad/badplats
  • Servering Servering
  • Torrdass Torrdass

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 1944, reviderat 1991

Storlek: 1,6 hektar
varav land 1,6 hektar

Karaktär: skogmark, ö

Kommun: Ekerö

Förvaltare: Skogsvårdsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Syftet med Björkö naturreservat

Syftet är att bevara den naturskogsliknande vegetationen utan avverkningar eller röjningar. Inga anordningar skall iordningställas för allmänhetens friluftsliv