Väsby hage

Väsby hage naturreservat i Stockholms län.

Känn sommardoften från brudbrödets blommor och det vita vildlinet på ängarna i Väsby hages naturreservat. Ovanliga fågelarter som stenknäck och nötkråka skuttar runt här. Vid Mälarens strand i väster finns fina badklippor och söder om reservatet kan du plaska vid en kommunal badplats.

Badklippor, pampiga ekar och ängar

Längst ut på Munsö i Mälaren ligger Väsby hage. I reservatet finns stora sammanhängande hagmarker med pampiga ekar , öppna ängs- och betesmarker och skogspartier. Väsby hage är lättvandrat och på Roparhällsudden vid Mälarstranden i väster finns fina badklippor. Söder om reservatet ligger Hässlesandsbadet.

Blåvioletta marker

I mitten av juli blommar brudbröd och vildlin. Det lilla oansenliga gräset älväxing, som är vanligt i Roslagen men ganska ovanligt i Mälardalen målar delar av markerna en blåviolett ton när det blommar. Här kan man också hitta den lilla ormbunken ormtunga, toppljungfrulin, älväxing, och krissla. Större delen av Väsby hage betas med kor och får, men slåtter sker också i en mindre del av reservatet.

Stenknäckaren använder sin kraftiga näbb

Den varierande växtligheten ger utrymme till många djur som insekter och fåglar. Bland annat ängsskäreplattmalen. Ibland ger sig nötkråkan tillkänna med ett ljudligt kraxande på sin jakt efter hasselnötter. Den skygga stenknäcken, som knäcker körsbärskärnor och andra stenfrukter med sin kraftiga näbb, är en annan art som det är spänannde att få stöta på.

Mer information på Naturkartan.se eller app

Väsby hage naturreservat finner du också på Naturkartan Väsby hage Länk till annan webbplats.. Den går även att ladda ner som en app.

Föreskrifter

För att skydda Väsby hages naturreservat naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att:

 1. störa djurlivet (t ex genom att medvetet uppehålla sig i närheten av fågelbo eller klättra i boträd)
 2. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
 3. medföra hund eller katt som inte är kopplad
 4. tälta under längre tid än två dygn
 5. framföra motordrivet fordon
 6. göra upp eld.

Serviceinformation

 • Bad/badplats Bad/badplats
 • Informationstavla Informationstavla
 • Kollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Parkering Parkering
 • Rastplats Rastplats
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt