Jägarskogen

Jägarkogens naturreservat i Stockholms län. Genrebild.

Jägarskogen naturreservat är ett kommunalt reservat. Här finns ett fint skogsområde med bland annat vandringsled och bad.

Skog för friluftsliv

Syftet med Jägarskogens naturreservat ska vara att bevara och utveckla ett varierat skogsområde med höga naturvärden och stor betydelse för friluftslivet.

Sällsynta arter

Sällsynta och hotade arter ska särskilt vårdas. På sikt skulle en återgång till traditionellt bruk med lågintensiv plockhuggning och utmarksbete gynna områdets skogsbetesstrukturer och arter knutna till dessa. Områdets värde för det rörliga friluftslivet ska stärkas och utvecklas.

Föreskrifter

För att skydda Jägarskogens naturreservat finns regler du måste följa. Mer information Nykvarns kommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Serviceinformation

  • Bad/badplats Bad/badplats
  • Eldplats Eldplats
  • Parkering Parkering
  • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

För mer information om Jägarskogen naturreservat: Nykvarns kommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster