Jägarskogen

Jägarkogens naturreservat i Stockholms län. Genrebild.

Jägarskogen naturreservat är ett kommunalt reservat. Här finns ett fint skogsområde med bland annat vandringsled och bad.

Skog för friluftsliv

Jägarskogen är ett spännande och vackert skogsområde vid norra stranden av sjön Yngern. Här kan du vandra längs någon av de väl markerade slingorna. Vid sjön finns en grillplats och ute på udden ett vindskydd.

Gammal skog

Jägarskogen har en relativt variationsrik trädslagssammansättning och skiftande
markförhållanden. Gran och tall dominerar, utom längst ut på udden där ek dominerar. Inslag av ek och asp finns spritt i skogen. I norra delen finns ett sumpskogsområde. Skogen är överlag gamal med trädåldrar över 140 år.

Föreskrifter

För att skydda Jägarskogens naturreservat finns regler du måste följa.

Se beslut för Jägarskogens naturreservat Länk till annan webbplats.

Serviceinformation

  • Bad/badplats Bad/badplats
  • Eldplats Eldplats
  • Parkering Parkering
  • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 2009

Storlek: 96 hektar varav land 49 hektar

Karaktär: barrskog, sumpskog, sjö

Kommun: Nykvarn

Markägare: Nykvarns kommun

Förvaltare: Nykvarns kommun

Skyddsform: naturreservat