Långsjön

Långsjöns naturreservat i Stockholms län. Genrebild.

Långsjöns naturreservat är ett tätortsnära kommunalt reservat. I Långsjön kan du bada från en liten anlagd sandstrand och från många härliga klippor. Slingan runt sjön är 1,8 kilometer. Lugna promenaden vid stranden erbjuder sittplatser längs vägen.

Fiske och tillgänglighet för många

I Långsjön får du fiska med metspö och kastspö från stranden. Vid Ekängens badplats finns toalett sommartid. Stigen runt sjön är slät och passar såväl rullatorer som barnvagnar.

Nära bebyggelse och omtyckt av många

Området är helt omslutet av bostadsbebyggelse och mycket välbesökt. Reservatet är ett exempel på det för mellansverige karaktäristiska sprickdalslandskapet. Terrängen är kraftigt kuperad och barrträden dominerar. På den norra sidan är landskapet flackare och här finns större inslag av lövträd, bland annat ek.

Föreskrifter

För att skydda s naturreservat finns regler du måste följa.

Reglerna finner du på Nacka kommuns webbplats Länk till annan webbplats.

Serviceinformation

  • Bad/badplats Bad/badplats
  • Eldplats Eldplats
  • Fiske Fiske
  • Informationstavla Informationstavla
  • Kollektivtrafik Kollektivtrafik
  • Parkering Parkering
  • Rastplats Rastplats
  • Tillgänglighet Tillgänglighet
  • Torrdass Torrdass
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 2005

Storlek: 25 hektar varav land 19 hektar

Karaktär: sjö, barrskog, blandskog

Kommun: Nacka

Markägare: Nacka kommun

Förvaltare: Nacka kommun

Skyddsform: naturreservat