Pålamalm

Pålamalm naturreservat i Stockholms län. Genrebild.

I Pålamalms naturreservat finns Stockholms läns största åsgrop med ett djup av hela 31 meter.

Pålamalms åsgrop

Åsgropens sidor är mestadels branta, cirka 45 graders vinkel, men sluttar mjukare i gropens södra spets. Ovanligt är att åsgropens botten är mycket liten i förhållande till gropens totala area. Märkligt är också att botten inte är försumpad.

Klapperstensfält

Området runt åsgropen är en plan tallhed utom i nordost där det finns ett klapperstensfält. I själva åsgropen växer grandominerad skog.

Blåbär mitt i gropen

Växtligheten i reservatet speglar hur mycket vatten som finns i marken. Mitt i gropen växer kammossa, husmossa och blåbär som gärna vill ha lite fukt. I högre områden som är torrare hittar vi lingon, ljung, mjölon och renlav.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten. I reservatet är det bland annat förbjudet att

  • göra åverkan på mark- och trädvegetation.

Läs de fullständiga föreskrifternaPDF

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 1944

Storlek: 6,4 hektar

Karaktär: Skogsmark

Kommun: Botkyrka

Markägare: enskild

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Syftet med Pålamalm naturreservat

Syftet är att bevara ett skogsområde med en stor dödisgrop från slutet av senaste istiden.