Pålamalm

Pålamalm naturreservat i Stockholms län. Genrebild.

I Pålamalms naturreservat finns Stockholms läns största åsgrop med ett djup av hela 31 meter.

Pålamalms åsgrop

Åsgropens sidor är mestadels branta, cirka 45 graders vinkel, men sluttar mjukare i gropens södra spets. Ovanligt är att åsgropens botten är mycket liten i förhållande till gropens totala area. Att botten inte är försumpad visar hur väldränerande grusjordarna i området är

Klapperstensfält

Området runt åsgropen är en plan tallhed utom i nordost där det finns ett klapperstensfält. I själva åsgropen växer grandominerad skog.

Blåbär mitt i gropen

Växtligheten i reservatet speglar hur mycket vatten som finns i marken. Mitt i gropen växer kammossa, husmossa och blåbär som gärna vill ha lite fukt. I högre områden som är torrare hittar vi lingon, ljung, mjölon och renlav.

Föreskrifter

För att skydda Påamalms naturreservat finns det regler du måste följa. I reservatet är det förbjudet att

  • göra åverkan på mark- och trädvegetation.

Läs de fullständiga föreskrifterna Länk till annan webbplats.

Serviceinformation

  • Stig Stig

Kontakt