Aktuella varningsmeddelanden i Stockholms länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Pålamalm

Åsgrop i Pålamalms naturreservat. Foto: Länsstyrelsen

Pålamalm naturreservat i Stockholms län. Foto: Länsstyrelsen

I Pålamalms naturreservat finns Stockholms läns största åsgrop med ett djup av hela 31 meter.

Pålamalms åsgrop

Åsgropens sidor är mestadels branta, cirka 45 graders vinkel, men sluttar mjukare i gropens södra spets. Ovanligt är att åsgropens botten är mycket liten i förhållande till gropens totala area. Att botten inte är försumpad visar hur väldränerade grusjordarna i området är.

Klapperstensfält

Området runt åsgropen är en plan tallhed utom i nordost där det finns ett klapperstensfält. I själva åsgropen växer grandominerad skog.

Blåbär mitt i gropen

Växtligheten i reservatet speglar hur mycket vatten som finns i marken. Mitt i gropen växer kammossa, husmossa och blåbär som gärna vill ha lite fukt. I högre områden som är torrare hittar vi lingon, ljung, mjölon och renlav.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda Pålamalms naturreservat finns det regler du måste följa. I reservatet är det förbjudet att

  • göra åverkan på mark- och trädvegetation.

Beslut Pålamalm naturreservat Länk till annan webbplats.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förStig Stig

Fakta

Skyddat sedan: 1944

Storlek: 6,4 hektar

Karaktär: barrskog, geologisk formation

Kommun: Botkyrka

Markägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Hitta hit

Pålamalms naturreservat är beläget ca 6 kilometer söder om Tullinge. Reservatet nås lättast till fots via Pålamalms tomtområde.

Inga närliggande besöksparkeringar finns.

Sörmlandsledens etapp 7 passerar ca en km norr om reservatet.

Närmaste busshållplats är Björkhult, ca 3 km norr om reservatet. Sök resa på SL -Storstockholms lokaltrafik Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss