Stor-Kunnan

Blåstång i en grund havsvik i Stor-Kunnans naturreservat. Foto: Länsstyrelsen

Stor-Kunnans naturreservat i Stockholms län. Foto: Länsstyrelsen

Stor-Kunnans naturreservat är strövvänligt med flacka klippor som passar fint för bad.

Mellanskärgård och bad

Dessa öar hyser en typisk mellanskärgårdsnatur med strövvänlig, delvis tallbevuxen hällmark. Stränderna utgörs huvudsakligen av klippor som bitvis, framförallt på Stora och Lilla Kunnören, är flacka och mycket attraktiva för bad.

Stor-Kunnans naturreservat är beläget 3 kilometer väster om Möja och omfattar större delen av Stor-Kunnan och intilliggande öar och skär.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

 För att skydda Stor-Kunnans naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att:

  • förstöra eller skada fasta naturföremål
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar eller gräva upp växter, mossor eller lavar
  • gräva upp blommor och skada markvegetationen
  • medvetet störa djurlivet
  • ha okopplad hund
  • tälta mer än två dygn
  • förankra båt vid samma plats längre än två dygn
  • göra upp eld
  • på ett störande sätt använda musikinstrument, musikanläggning eller liknande.

Läs de fullständiga föreskrifterna i beslutet för Stor-Kunnans naturreservat Länk till annan webbplats.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Skyddat sedan: 1975

Storlek: 31 hektar

Karaktär: Skärgård, barrskog

Kommun: Värmdö

Markägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Hitta hit

Stor-Kunnans naturreservat är beläget 3 kilometer väster om Möja och omfattar större delen av Stor-Kunnan och intilliggande öar och skär. Hit kommer du lättast med egen båt.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss