Stor-Kunnan

Stor-Kunnans naturreservat i Stockholms län. Genrebild.

Stor-Kunnans naturreservat är strövvänligt med flacka klippor som passar fint för bad.

Mellanskärgård och bad

Dessa öar hyser en typisk mellanskärgårdsnatur med strövvänlig, delvis tallbevuxen hällmark. Stränderna utgörs huvudsakligen av klippor som bitvis, framförallt på Stora och Lilla Kunnören, är flacka och mycket attraktiva för bad.

Stor-Kunnans naturreservat är beläget 3 kilometer väster om Möja och omfattar större delen av Stor-Kunnan och intilliggande öar och skär.

Föreskrifter

 För att skydda Stor-Kunnans naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att:

  • förstöra eller skada fasta naturföremål
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar eller gräva upp växter, mossor eller lavar
  • gräva upp blommor och skada markvegetationen
  • medvetet störa djurlivet
  • ha okopplad hund
  • tälta mer än två dygn
  • förankra båt vid samma plats längre än två dygn
  • göra upp eld
  • på ett störande sätt använda musikinstrument, musikanläggning eller liknande.

Läs de fullständiga föreskrifterna Länk till annan webbplats.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 1975

Storlek: 31 hektar

Karaktär: Skärgård, barrskog

Kommun: Värmdö

Markägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat