Finnhamn

Finnhamns naturreservat i Stockholms län.

I Finnhamns naturreservat finns bra angöringsplatser för båtlivet. Öarna är också välbesökta av gäster som reser med den reguljära båttrafiken. På Idholmen finns uthyrningsstugor och på Stora Jolpan finns bland annat vandrarhem, restaurang, tältplats och handelsbod.

Naturstig, bad och krog

En trevlig naturstig finns på ön. Eldplatser finns vid tältplatsen på södra Jolpan, nära vandrarhemmet och på Idholmen. Finnhamn har flera fina badplatser.

På Finnhamns Café & Krog kan man äta och det finns gårdsbutik på Idholmens gård. Anpassad toalett finns vid ångbåtsbryggan, på Idholmen och vid vandrarhemmet.

Gästhamn och naturhamnar

Reservatet består av tre delområden. Naturen på öarna är typisk för mellanskärgården med hällmarker, barrskogar och lövskogar samt odlingsmarker. Området har stor betydelse för friluftslivet. Gästhamn finns i Djupfladen, vid Söder-Långholm och nedanför vandrarhemmet. Naturhamnar vid Djupfladen, Söder-Långholm och Korsholm. 

Attraktivt för dagsutflykt

Syftet med reservatet är att bevara ett skärgårdsområde av stor betydelse för friluftslivet. Naturreservatet är mycket attraktivt för dagsutflykter och ger rika möjligheter till friluftsliv.

Biologisk mångfald

Syftet skall också vara att bevara och stärka den biologiska mångfalden inom delar av de skogsområden som är i huvudsak opåverkade av större skogliga åtgärder samt att restaurera och bevara delar av det historiska odlingslandskapet på Stora Jolpan, Idholmen och Särsö.

Här finns

 • Finnhamn har flera fina badplatser.
 • En trevlig naturstig finns på ön.
 • Gästhamn finns i Djupfladen, vid Söder-Långholm och nedanför vandrarhemmet.
 • Naturhamnar vid Djupfladen, Söder-Långholm och Korsholm.
 • Eldplatser finns vid tältplatsen på södra Jolpan, nära vandrarhemmet och på Idholmen.
 • Torrdass (sopmaja) finns på flera platser.
 • Stugby
 • Tältning på anvisad plats.
 • Gårdsbutiken på Idholmens gård.
 • Finnhamns Café & Krog.
 • Vandrarhemmet Utsikten.
 • Anpassad toalett finns vid ångbåtsbryggan, på Idholmen och vid vandrarhemmet.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda Finnhamns naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att:

 1. förstöra eller skada berg, jord eller sten genom att borra, hacka, spränga, rista, gräva, måla eller liknande
 2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar eller att skada vegetationen i övrigt genom att gräva upp växter såsom ris, örter, mossor eller lavar eller ta bort vedlevande svampar
 3. störa djurlivet (till exempel genom att klättra i boträd, fånga eller döda däggdjur, fåglar, kräldjur eller groddjur)
 4. medföra okopplad hund
 5. elda annat än på anvisad plats
 6. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
 7. på land framföra motordrivet fordon annat än på anvisade vägar enligt karta 1B
 8. på Idholmen, Stora och Lilla Jolpan tälta på annat än anvisad plats. På övriga platser gäller förbud att tälta längre tid än två dygn i följd
 9. för längre tid än två dygn i följd förankra båt vid samma strand
 10. landa med luftfarkost annat än på anvisad plats
 11. på ett för andra störande sätt använda musikanläggning eller musikinstrument till exempel genom hög volym.                   


Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Ikon förServering Servering
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förTillgänglighet Tillgänglighet
 • Ikon förTorrdass Torrdass
 • Ikon förTältplats Tältplats

Fakta

Skyddat sedan: 2000

Storlek: 684 hektar
varav land 186 hektar

Karaktär: skärgård, marina miljöer och blandskog

Kommun: Österåker

Markägare: Skärgårdsstiftelsen

Förvaltare: Skärgårdsstiftelsen

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Finnhamns naturreservat är beläget i mellanskärgården öster om Ljusterö.

Reguljär båttrafik året runt med Waxholmsbolaget.

Buss till Boda eller Lillsved på Värmdö, varifrån reguljär båt går vissa tider.

Sök resa på SL - Storstockholms lokaltrafik Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss