Lettholmen

Lettholmens naturreservat i Stockholms län. Genrebild.

Lettholmens naturreservat är en bergig, blandskogsbevuxen holme i mellersta skärgården.

Stormskadad skog

I det här området kan träd ha blåst ned efter stormen Alfrida i januari 2019.  Det kan hända att träd ligger eller hänger över stigar. Vi ber dig därför att vara försiktig när du rör dig i området. Passera inte under lutande träd och klättra inte på högar av fallna träd eller rotvältor. Det kan vara farligt.

Meddela gärna Länsstyrelsen om du se träd som ligger eller hänger över stigar.

Ändamålet med reservatet är att bevara ett skärgårdsområde av betydelse för allmänhetens friluftsliv.

Stränderna ä väster är branta och ogästvänliga medan de i söder är flackare och mer lämpade som badberg.

Föreskrifter

För att skydda Lettholmens naturreserv finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att

  • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
  • uppgräva blommor eller skada markvegetationen (gräs-, moss- eller lavtäcket)
  • medvetet störa djurlivet (t ex genom att klättra i boträd, bortföra fågelägg eller från nära håll fotografera fågelbo, lya, gryt eller liknande)
  • medföra hund som ej är kopplad
  • tälta mer än två dygn
  • göra upp eld
  • på ett för andra störande sätt utnyttja radioapparat, grammofon, bandspelare eller dylikt.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 1970

Storlek: 8 hektar

Karaktär: Skärgård, blandskog

Kommun: Norrtälje

Markägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat