Aktuella varningsmeddelanden i Stockholms länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Lettholmen

Blå sommarhimmel med fluffiga moln ovan en vasskantad vik i Lettholmens naturreservat. Foto: Naturföretaget

Lettholmens naturreservat i Stockholms län. Foto: Naturföretaget

Lettholmens naturreservat är en bergig, blandskogsbevuxen holme i mellersta skärgården.

Ändamålet med reservatet är att bevara ett skärgårdsområde av betydelse för allmänhetens friluftsliv.

Stränderna till väster är branta och ogästvänliga medan de i söder är flackare och mer lämpade som badberg.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda Lettholmens naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att

  • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
  • uppgräva blommor eller skada markvegetationen (gräs-, moss- eller lavtäcket)
  • medvetet störa djurlivet (t ex genom att klättra i boträd, bortföra fågelägg eller från nära håll fotografera fågelbo, lya, gryt eller liknande)
  • medföra hund som ej är kopplad
  • tälta mer än två dygn
  • göra upp eld
  • på ett för andra störande sätt utnyttja radioapparat, grammofon, bandspelare eller dylikt.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Skyddat sedan: 1970

Storlek: 8 hektar

Karaktär: Skärgård, blandskog

Kommun: Norrtälje

Markägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Hitta hit

Lettholmens naturreservat är ett litet reservat som omfattar östra delen av ön Lettholmen en kilometer sydost om Spillersboda. Hit kommer du lättast med egen båt.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss