• Eldningsförbud utfärdat i Stockholms län

    Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med klockan 18:00 den 11 maj 2023. Förbudet gäller tillsvidare. There is a fire ban in Stockholm County from 6 pm on May 11 2023, which will apply until further notice.

Risk för skogsbrand i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Lettholmen

Lettholmens naturreservat i Stockholms län. Genrebild.

Lettholmens naturreservat är en bergig, blandskogsbevuxen holme i mellersta skärgården.

Stormskadad skog

I det här området kan träd ha blåst ned efter stormen Alfrida i januari 2019.  Det kan hända att träd ligger eller hänger över stigar. Vi ber dig därför att vara försiktig när du rör dig i området. Passera inte under lutande träd och klättra inte på högar av fallna träd eller rotvältor. Det kan vara farligt.

Meddela gärna Länsstyrelsen om du ser träd som ligger eller hänger över stigar.

Ändamålet med reservatet är att bevara ett skärgårdsområde av betydelse för allmänhetens friluftsliv.

Stränderna till väster är branta och ogästvänliga medan de i söder är flackare och mer lämpade som badberg.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda Lettholmens naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att

  • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
  • uppgräva blommor eller skada markvegetationen (gräs-, moss- eller lavtäcket)
  • medvetet störa djurlivet (t ex genom att klättra i boträd, bortföra fågelägg eller från nära håll fotografera fågelbo, lya, gryt eller liknande)
  • medföra hund som ej är kopplad
  • tälta mer än två dygn
  • göra upp eld
  • på ett för andra störande sätt utnyttja radioapparat, grammofon, bandspelare eller dylikt.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Skyddat sedan: 1970

Storlek: 8 hektar

Karaktär: Skärgård, blandskog

Kommun: Norrtälje

Markägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Hitta hit

Lettholmens naturreservat är ett litet reservat som omfattar östra delen av ön Lettholmen en kilometer sydost om Spillersboda. Hit kommer du lättast med egen båt.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm