Steningedalen

Steningedalens naturreservat i Stockholms län. Genrebild.

Steningedalen naturreservat är ett kommunalt reservat. Här finns plats för vandring, skidåkning och mycket mer.

Lättillgängligt strövområde

Steningedalen ska utvecklas som rekreationsområde samtidigt som den biologiska mångfalden inom området ska gynnas.

Idag används dalen som strövområde och åtgärder har gjorts för att göra reservatet än mer lättillgängligt för friluftslivet.

Rida, skida och promenera

I Steningedalen ska man kunna gå promenader, rida, åka skidor med mera. Där ska finnas stora öppna gräsytor för spontana aktiviteter såsom drakflygning, fotboll och brännboll. Märstaån, som rinner genom Steningedalen, är förorenad och vattendammar har anlagts för att rena ån.

Föreskrifter

För att skydda Steningedalens naturreservat finns regler du måste följa. Föreskrifter för Steningedalens naturreservat hos Sigtuna kommunlänk till annan webbplats

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Stig Stig
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Steningedalens naturreservat är ett kommunalt reservat. För mer information:
Sigtuna kommunlänk till annan webbplats