Abborrträsk

Aborrträsks naturreservat i Stockholms län. Genrebild.

Abborrträsks naturreservat är ett kommunalt reservat. I mitten av området ligger Abborrträsket som är en näringsfattig sprickdalssjö med branta, spännande stränder.

Hisnande utsikt

Ett dramatiskt bergsparti som nästan lodrätt stupar mot sjön erbjuder en hisnande utsikt. Reservatet är lättillgängligt till fots och med bil och buss. Området är ostört med ett rikt förgrenat stigsystem och är väl utnyttjat av framförallt närboende, skolor och föreningar. 

Friluftsområde på Ormingelandet

Skogen dominerar men även rester av hävdad mark finns. Inga större skogliga åtgärder har skett på länge, vilket gör området omväxlande både när det gäller växter och djur. Här finns skilda markslag som hällmarkstallskog, alkärr, gransluttningar och lövskog.

Föreskrifter

För att skydda Abborrträsks naturreservat finns regler du måste följa. Mer information: Nacka kommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Abborrträskets naturreservat är ett kommunalt reservat. För mer information: Nacka kommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster