Abborrträsk

Abborrträsks naturreservat i Stockholms län. Genrebild.

Abborrträsks naturreservat är ett tätortsnära kommunalt reservat. I mitten av området ligger Abborrträsket som är en näringsfattig sprickdalssjö med branta, spännande stränder.

Hisnande utsikt

Ett dramatiskt bergsparti som nästan lodrätt stupar mot sjön erbjuder en hisnande utsikt. Reservatet är lättillgängligt till fots och med bil och buss. Området är ostört med ett rikt förgrenat stigsystem och är väl utnyttjat av framförallt närboende, skolor och föreningar. 

Friluftsområde på Ormingelandet

Skogen dominerar men även rester av hävdad mark finns. Inga större skogliga åtgärder har skett på länge, vilket gör området omväxlande både när det gäller växter och djur. Här finns skilda markslag som hällmarkstallskog, alkärr, gransluttningar och lövskog.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda Abborrträsks naturreservat finns regler du måste följa.

Läs föreskrifterna för Abborrträsk naturreservat på Nacka kommuns webbplats Länk till annan webbplats.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förEldplats Eldplats
  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förStig Stig

Fakta

Skyddat sedan: 2007

Storlek: 21 hektar

Karaktär: sjö, barrskog, blandskog

Kommun: Nacka

Markägare: Nacka kommun, Eriksviks tomtägarförening och privat

Förvaltare: Nacka kommun

Skyddsform: naturreservat

Hitta hit

Abborrträsks naturreservat är ett tätortsnära friluftsområde, beläget på Ormingelandet i östra delarna av Nacka kommun mellan Mensättra och Eriksvik. Närmaste busshållplats Mensättra finns drygt 500 meter från sjön, på Värmdövägen.

Sök resa på SL Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss