Klövberget

Klövbergets naturreservat i Stockholms län. Genrebild.

Klövberget naturreservat är ett kommunalt reservat. De höga naturvärdena i området består av den fina hällmarkstallskogen och de mäktiga förkastningsbranterna, som ger en storslagen vy från sjösidan såväl som från bergets topp.

Besök blockgrottorna

Höga värden har också de för länet unika blockgrottorna, som ligger vid basen av de västra branterna samt ädellövskogen i områdets mer plana delar ned mot Kalvfjärden.

​Höga naturvärden

Klövberget är klassat i kommunens naturinventering från 1998 samt i kommunens grönstrukturplan från 2014 som ett område med mycket höga naturvärden. Marken ägs av Tyresö kommun.

Klövberget och speciellt förkastningsbranten och grottorna är känsliga för slitage varför området är olämpligt för camping, läger med större grupper, intensiv bergsklättring och liknande aktiviteter.

Klippbad och vacker utsikt

Nere vid förkastningsbrantens bas finns ett blockgrottesystem, som är Stockholmstraktens bäst utvecklade förkastningsgrotta. Klövbergsområdet ger möjligheter till klippbad och vackra utsikter över Kalvfjärden.

Grussloken finns här

I branterna växer frodig ädellövskog bestående av ek, lönn, lind, alm samt hassel. Bland markvegetationen finns ovanligheter som lundslok, myskmadra, lundviol, gräsen strävlosta, lundskafting samt den mer ovanliga grussloken. Den rikare lundfloran representeras av underviol, hässleklocka och desmeknopp för att nämna några exempel.

Mycket sällsynt sålljordstjärna

I reservatet har den mycket sällsynta och akut hotade svampen sålljordstjärna hittats, vilket är det andra fyndet i Sverige. Det finns även ett stort antal andra sällsynta växt- och svamparter i området, exempelvis den akut hotade igelkottstaggsvampen.

Föreskrifter

För att skydda Klövbergets naturreservat finns regler du måste följa.

Reglerna finner du på Tyresö kommuns webbplats Länk till annan webbplats.

Serviceinformation

  • Eldplats Eldplats
  • Parkering Parkering
  • Rastplats Rastplats
  • Stig Stig

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 2015

Storlek: 61 hektar varav 42 hektar land

Karaktär: Geologisk formation, barrskog, ädellövskog

Kommun: Tyresö

Markägare: Tyresö kommun

Förvaltare: Tyresö kommun

Skyddsform: naturreservat