Aktuella varningsmeddelanden i Stockholms länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Klövberget

Klövbergets naturreservat i Stockholms län. Genrebild.

Klövberget naturreservat är ett kommunalt reservat. De höga naturvärdena i området består av den fina hällmarkstallskogen och de mäktiga förkastningsbranterna, som ger en storslagen vy från sjösidan såväl som från bergets topp.

Besök blockgrottorna

Höga värden har också de för länet unika blockgrottorna, som ligger vid basen av de västra branterna samt ädellövskogen i områdets mer plana delar ned mot Kalvfjärden.

​Höga naturvärden

Klövberget är klassat i kommunens naturinventering från 1998 samt i kommunens grönstrukturplan från 2014 som ett område med mycket höga naturvärden. Marken ägs av Tyresö kommun.

Klövberget och speciellt förkastningsbranten och grottorna är känsliga för slitage varför området är olämpligt för camping, läger med större grupper, intensiv bergsklättring och liknande aktiviteter.

Klippbad och vacker utsikt

Nere vid förkastningsbrantens bas finns ett blockgrottesystem, som är Stockholmstraktens bäst utvecklade förkastningsgrotta. Klövbergsområdet ger möjligheter till klippbad och vackra utsikter över Kalvfjärden.

Grussloken finns här

I branterna växer frodig ädellövskog bestående av ek, lönn, lind, alm samt hassel. Bland markvegetationen finns ovanligheter som lundslok, myskmadra, lundviol, gräsen strävlosta, lundskafting samt den mer ovanliga grussloken. Den rikare lundfloran representeras av underviol, hässleklocka och desmeknopp för att nämna några exempel.

Mycket sällsynt sålljordstjärna

I reservatet har den mycket sällsynta och akut hotade svampen sålljordstjärna hittats, vilket är det andra fyndet i Sverige. Det finns även ett stort antal andra sällsynta växt- och svamparter i området, exempelvis den akut hotade igelkottstaggsvampen.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda Klövbergets naturreservat finns regler du måste följa.

Reglerna finner du på Tyresö kommuns webbplats Länk till annan webbplats.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förEldplats Eldplats
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förRastplats Rastplats
  • Ikon förStig Stig

Fakta

Skyddat sedan: 2015

Storlek: 61 hektar varav 42 hektar land

Karaktär: Geologisk formation, barrskog, ädellövskog

Kommun: Tyresö

Markägare: Tyresö kommun

Förvaltare: Tyresö kommun

Skyddsform: naturreservat

Hitta hit

Klövbergets naturreservat ligger på Brevikshalvöns Västra sida, söder om tegelbruket i Tyresö.

Sök resa på SL -Storstockholms lokaltrafik Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss