Rönnskärs udde

Rönnskärs uddes naturreservat i Stockholms län. Genrebild.

Rönnskärs uddes naturreservat är ett kommunalt reservat. Reservatet skall vara tillgängligt för besökande allmänhet, inklusive rörelsehindrade för friluftsliv och naturupplevelser.

Klassisk fågellokal viktigast

Hällmarksområdet på Rönnskärs udde är en klassisk fågellokal och det främsta skälet till att området skyddas som naturreservat.

I övrigt består reservatet av ett skogsbestånd som är relativt opåverkat och har en del lågor och torrakor. I skogen finns gran, asp, tall och björk. I området finns också ett par små rikkärr med bland annat majviva.

Värdefullt skogs- och hällmarksområde

Syftet med naturreservatet skall vara att bevara ett från forsknings- naturstudie och friluftslivssynpunkt mycket värdefullt skogs- och hällmarksområde med dess växt och djurliv samt geovetenskapliga företeelser.

Tillgängligt för alla

Reservatet skall vara tillgängligt för besökande allmänhet, inklusive rörelsehindrade för friluftsliv och naturupplevelser.

Föreskrifter

För att skydda Rönnskärs uddes naturreservat finns regler du måste följa. För mer information: Norrtälje kommunlänk till annan webbplats

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Rönnskärs uddes naturreservat är ett kommunalt reservat. För mer information:
Norrtälje kommunlänk till annan webbplats