Rönnskärs udde

Rönnskärs uddes naturreservat i Stockholms län. Genrebild.

Rönnskärs uddes naturreservat är ett kommunalt reservat. Hällmarksormådet längst ut på Rönnskärs udde är en klassisk fågelslokal där man på höstarna kan observera sträckande flyttfågel.

Klassisk fågellokal

Hällmarksområdet på Rönnskärs udde är en klassisk fågellokal och det främsta skälet till att området skyddas som naturreservat.

I övrigt består reservatet av ett skogsbestånd som är relativt opåverkat och har en del lågor och torrakor. I skogen finns gran, asp, tall och björk. I området finns också ett par små rikkärr med bland annat majviva.

På urbergshällarna ute på Rönnskärs udde finns isräfflor bildade under olika tidsåldrar.

Värdefullt skogs- och hällmarksområde

Syftet med naturreservatet skall vara att bevara ett från forsknings- naturstudie och friluftslivssynpunkt mycket värdefullt skogs- och hällmarksområde med dess växt och djurliv samt geovetenskapliga företeelser.

Tillgängligt för alla

Reservatet skall vara tillgängligt för besökande allmänhet, inklusive rörelsehindrade för friluftsliv och naturupplevelser.

Föreskrifter

För att skydda Rönnskärs uddes naturreservat finns regler du måste följa.

Reglerna finner du i reservatets beslut och skötselplan Länk till annan webbplats.

Serviceinformation

  • Eldplats Eldplats
  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Stig Stig

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 2002

Storlek: 2,3 hektar

Karaktär: skärgård, barrskog

Kommun: Norrtälje

Markägare: privata

Förvaltare: Norrtälje

Skyddsform: naturreservat