Risk för skogsbrand i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Rönnskärs udde

Rönnskärs uddes naturreservat i Stockholms län. Genrebild.

Rönnskärs uddes naturreservat är ett kommunalt reservat. Hällmarksområdet längst ut på Rönnskärs udde är en klassisk fågellokal där man på höstarna kan observera sträckande flyttfågel.

Klassisk fågellokal

Hällmarksområdet på Rönnskärs udde är en klassisk fågellokal och det främsta skälet till att området skyddas som naturreservat.

I övrigt består reservatet av ett skogsbestånd som är relativt opåverkat och har en del lågor och torrakor. I skogen finns gran, asp, tall och björk. I området finns också ett par små rikkärr med bland annat majviva.

På urbergshällarna ute på Rönnskärs udde finns isräfflor bildade under olika tidsåldrar.

Värdefullt skogs- och hällmarksområde

Syftet med naturreservatet skall vara att bevara ett från forsknings-, naturstudie- och friluftslivssynpunkt mycket värdefullt skogs- och hällmarksområde med dess växt och djurliv samt geovetenskapliga företeelser.

Tillgängligt för alla

Reservatet ska vara tillgängligt för besökande allmänhet, inklusive rörelsehindrade för friluftsliv och naturupplevelser.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda Rönnskärs uddes naturreservat finns regler du måste följa.

Beslut och skötselplan för Rönnskärs uddes naturreservat Länk till annan webbplats.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förEldplats Eldplats
  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förStig Stig

Fakta

Skyddat sedan: 2002

Storlek: 2,3 hektar

Karaktär: skärgård, barrskog

Kommun: Norrtälje

Markägare: privata

Förvaltare: Norrtälje

Skyddsform: naturreservat

Hitta hit

Rönnskärs udde är belägen på Väddös östsida mot Ålands hav, cirka 5 kilometer öster om Älmsta. Hit kommer du lättast med vägen från Älmsta via Hammarby och Sandviken fram till Rönnskärs udde.

Sök resa, SL Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss