Borudan-Pellemossen

Vattendrag med mossklädda stenbumlingar och trästockar i naturreservatet Borudan-Pellemossen. Foto: Länsstyrelsen

Borudan-Pellemossens naturreservat i Stockholms län. Foto: Länsstyrelsen

Borudan-Pellemossens naturreservat är en variationsrik skog som fått stå orörd under lång tid. Det finns många döda träd som fungerar som boplats åt både fåglar och lavar. I södra delen rinner en meandrande bäck.

Svampar och lavar

Områdets stora variation av träd och terräng ger möjlighet för många arter att leva här. Det finns flera ovanliga marksvampar och på de gamla asparna växer flera olika lavar.

Skogshöns och andra fåglar

Många fågelarter trivs i området. Kanske kan du få se hackspettar och skogshöns, och även den fina stjärtmesen.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda Borudan-Pellemossens naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att

  1. borra, hacka, spränga, rista, gräva, måla eller på något annat sätt skada berg, jord eller sten
  2. fälla eller på annat sätt skada såväl levande som döda träd och buskar, samt att ta bort död ved
  3. gräva upp växter som ris och örter, eller ta bort mossor, lavar eller vedlevande svampar
  4. tälta mer än två dygn i följd.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förStig Stig

Fakta

Skyddat sedan: 2018

Storlek: 128 hektar varav 121 ha land

Karaktär: barrskog, blandskog och våtmark

Kommun: Norrtälje

Markägare: privata och staten

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Övrigt: Natura 2000-område Borudan-Pellemossen SE0110219

Hitta hit

Borudan-Pellemossens naturreservat ligger ganska långt från större vägar och nås enklast till fots eller cykel via skogsbilvägar som inte är öppna för allmän motorfordonstrafik.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss