Angödrommen

Angödrommen naturreservat i Stockholms län. Genrebild.

Angödrommens naturreservat med sina långa, släta klipphällar är attraktiv för båtfarare. Har du tur kan du få se säl.

Klapperstensfält

Enstaka lövträd, klibbal och några vindpinade granar dominerar trädvegetationen. På norra delen av ön finns ett stort klapperstensfält. Högst upp på ön står ett kummel, sjömärke på land.

Säl och sjöfågel

Sjöfågel häckar på Angödrommen och i omgivningarna kan man ofta upptäcka sälar. Ön är med sina långa, släta klipphällar attraktiv för båtfarare. Vattnen runt ön är dock djupa och någon bra naturhamn finns inte.

Föreskrifter

För att skydda naturreservat finns regler du måste följa.

I Angödrommens naturreservat är det förbjudet att

  1. förstöra eller skada fasta naturföremål
  2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller att skada vegetationen i övrigt
  3. medvetet störa djurlivet
  4. ha okopplad hund
  5. förankra båt vid samma plats mer än två dygn
  6. tälta mer än två dygn på samma plats
  7. elda
  8. landa med luftfarkost.

Läs de fullständiga föreskrifternaPDF

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 1957

Storlek: 5,2 hektar
varav land 5,2 hektar

Karaktär: ö, hav

Kommun: Värmdö

Markägare: enskild

Förvaltare: Skärgårdsstiftelsen

skyddsform: naturreservat

Syftet med Angödrommen naturreservat

Syftet är att är att bevara en oexploaterad klippö i ytterskärgården för skydd av dess särpräglade natur och för allmänhetens friluftsliv. Inga anordningar skall iordningställas för friluftslivet och vegetationen skall lämnas till fri utveckling.