Risk för skogsbrand i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Vidingsöra

Reservatet omfattar delar av ön Vidingsöra och öarna Ötterörarna, Söderören, Lång­stensören. Här kan man uppleva orörd skärgårdsnatur.


Orörd skärgårdsnatur

Vegetationen på Vidingsöra är mycket tät och frodig och utgörs omväxlande av täta enbusksnår och klibbalbestånd med inslag av rönn, hägg och olvon. Fältskiktet är högt och frodigt och består av bl a älgört, brännässlor och ormbunkar. På de övriga öarna växer endast enstaka träddungar och de ger ett kargare intryck. Stränderna är flacka och steniga och samtliga öar i reservatet är därför svåra att lägga till vid. Reservatet ger ett mycket orört intryck.

Ändamålet med naturreservatet är att bevara områdets säregna natur. Särskilt ska Vidingsöras djurliv uppmärksammas. Vegetationen på öarna ska utvecklas fritt. Inga anordningar ska uppföras inom reservatet.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda Långviksskär naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att:

  1. förstöra eller skada fast naturföremål eller yt­bildning genom att borra, hacka, spränga, rista, måla eller dylikt
  2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada le­vande eller döda träd eller buskar samt att skada vegetationen i övrigt genom att gräva upp ris, ör­ter, gräs, mossor eller lavar
  3. störa djurlivet (t ex genom att klättra i boträd, fånga eller döda däggdjur, fåglar, kräl- och grod­djur)
  4. medföra hund eller annat husdjur som inte är-kopp­lat
  5. för längre tid än två dygn i följd förtöja båt vid samma plats
  6. för längre tid än två dygn i följd tälta på samma plats
  7. göra upp eld.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Skyddat sedan: 1975

Storlek: 21 hektar

Karaktär: skärgård, lövskog

Kommun: Norrtälje

Markägare: Skärgårdsstiftelsen

Förvaltare: Skärgårdsstiftelsen

Skyddsform: naturreservat

Hitta hit

Reservatet ligger 11 km sydost om Kapellskär. Öarna saknar reguljär trafik så hit tar du dig endast med egen båt.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss