Stickelsberg 

Stickelsbergs naturreservat i Stockholms län. Bergslagsbild AB.

Stickelsbergs naturreservat, som tidigare hette Saltarö-Skärmarö naturreservat, är ett barrskogsområde med inslag av olika typer av våtmarker. Området har ett rikt djurliv med fågelarter som fiskgjuse, ormvråk, orre, ugglor och flera hackspettsarter.

Sprickdalsterräng

Reservatet består av ett barrskogsområde med en typisk kustnära sprickdalsterräng med en mosaik av hällmarker, granskogar med lövinslag och våtmarker.

Naturskog

Då skogsbruk inte har bedrivits under lång tid har skogen utvecklats till en relativt orörd naturskog. Våtmarkerna varierar från helt trädlösa fattigkärr till al- och björkkärr med betydligt rikare flora.

Rikt djurliv

Djurlivet är rikt och fågelarter som fiskgjuse, ormvråk, orre, ugglor och flera hackspettsarter har iakttagits. Reservatet ligger på Värmdölandet, 12 kilometer öster om Gustavsberg.

Namnändring

I samband med att reservatet utvidgades 2017 så ändrades namnet på reservatet från Saltarö-Skärmarö naturreservat till Stickelsbergs naturreservat.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda Stickelsbergs naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att:

  1. gräva, hacka, borra, rista, måla eller på annat sätt skada berg, jord eller sten
  2. fälla eller skada levande eller döda träd eller buskar
  3. skada vegetationen genom att gräva upp växter eller ta bort mossor, lavar eller vedlevande svampar
  4. sätta upp affisch, skylt eller liknande eller göra inskrift
  5. medföra okopplad hund
  6. tälta mer än två dygn i följd på samma plats
  7. rida utanför befintlig skogsväg.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Skyddat sedan: 1965

Storlek: 231,6 hektar

Karaktär: barrskog, blandskog, våtmark

Kommun: Värmdö

Markägare: privata, staten

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Övrigt: Natura 2000-område Saltarö-Skärmarö SE0110024

Hitta hit

Stickelsbergs naturreservat ligger på Värmdölandet, 12 kilometer öster om Gustavsberg. Det nås enklast från gården Mor i söder eller från fritidshusområdet Skärmarö i norr. Här finns även en parkeringsplats för besökare.

Med allmänna kommunikationer tar man sig enklast till området via buss från Slussen. Närmaste hållplats är Kvarnkammarvägen, 600 m promenad till parkering och entré vid Skärmarö.

Sök resa på SL, Storstockholms lokaltrafik Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss