Karttjänster och geodata

Söker du en karta eller geodata över ett specifikt område? Här har vi samlat Länsstyrelsens karttjänster och WMS-tjänster.

Länsstyrelsen erbjuder kostnadsfria karttjänster för både allmänheten och professionella användare. Karttjänsterna kan du titta på direkt i webben. Vi har även en nationell geodatakatalog där du kan ladda ner rikstäckande och regionala geodata. I katalogen hittar du också våra WMS-tjänster.

Vår geodatakatalog

Licens för öppna data

Licenstypen för Länsstyrelsernas öppna geodata anges i metadata för varje dataset i Geodatakatalogen.

Sammanställningar av data

I vår nationella geodatakatalog kan du kostnadsfritt ladda ner geodata. Här finns både rikstäckande- och regionala geodata från landets 21 länsstyrelser, och information om vilka villkor som gäller för användandet av Länsstyrelsernas geodatamängder. Här hittar du även Länsstyrelsens INSPIRE-data, och länkar till andra myndigheters geodata. 

Länsstyrelsens INSPIRE-data Länk till annan webbplats.

Lista med länkar till andra myndigheters geodata Länk till annan webbplats.

Hjälp att använder Geodatakatalogen

Använd rutan Fritextsökning i övre vänstra hörnet i Geodatakatalogen för att söka fram geodata. Du kan också filtrera sökningen på geografiskt område, ämnesområden, ansvarig organisation eller datum. Geodatakatalogen har en inbyggd hjälpfunktion med manual, som du hittar i menyn uppe till höger i Geodatakatalogen.

Våra karttjänster

Länsstyrelserna har många karttjänster som du kan använda direkt på webben.

Användarmanual för Länsstyrelsens karttjänster, pdf Pdf, 3.8 MB.

Länsstyrelsen Stockholms karttjänster och geodata

WebbGIS (karttittskåp)

Här kan du titta på geodata utan att installera en applikation på din dator, men du kan inte ladda ner data.

Länskarta Stockholms län är en karttjänst i form av karttittskåp/WebbGIS med information som rör Stockholms län. Tjänsten vänder sig främst till professionella användare och innehåller bland annat planeringsunderlag för kommunala planhandläggare och konsulter.

Länskartan innehåller ett hundratal kartskikt rörande allt från bestämmelser och inventeringar till skikt över åtgärder och planer. Innehållet är i första hand grupperad efter rättsverkan (mark- och vattenreglerande bestämmelser, riksintressen, med mera) och i andra hand efter ämne (naturvård, miljöpåverkan, med mera).

Karta över Stockholms län

Länskartan gör inte anspråk på att redovisa alla underlag som man behöver ta hänsyn till i enskilda ärenden. Av bland annat upphovsrättsliga skäl är det inte möjligt att ta med allt underlag som är tillgängligt på Länsstyrelsen.

Förutom den information som geodata ger finns det ofta ytterligare information i form av beslut eller rapporter, med mera. Vid eventuella avvikelser mellan den digitala geodatan och beslutet är det beslutet som gäller.

Gränserna för riksintresseområden är inte absoluta, utan indikerar att värden eller egenskaper av allmänt intresse enligt 3 och 4 kap. miljöbalken finns att ta hänsyn till.

OBS! Det är alltid avgränsning och riktlinjer i respektive kommuns aktuella översiktsplan som gäller.

Länskarta Stockholms län Länk till annan webbplats.

WMS-tjänster

Länken visar endast WMS-tjänster som Länsstyrelsen Stockholm tillhandahåller.

Länsstyrelsen Stockholms WMS-tjänster Länk till annan webbplats.

Ladda ner geodata

Länken visar endast Länsstyrelsen Stockholms geodata.

Länsstyrelsen Stockholms nedladdningsbara geodata Länk till annan webbplats.

Kontakta oss

Frågor om riksintressen och nationella data: geodata@lansstyrelsen.se

Teknisk support: lstgissupport@lansstyrelsen.se

GIS-support Länsstyrelsen Stockholm: gis.stockholm@lansstyrelsen.se

Kontakt

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss